Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Jungtinė Kanados ir Europos Sąjungos žvejybos kontrolės misija šiaurės vakarų Atlanto vandenyno reguliuojamame rajone (NAFO)

Š. m. liepos 12–26 dienomis Kanados pakrančių apsaugos laivu „Leonard J. Cowley“ vykdyta jungtinė Kanados ir Europos Sąjungos žvejybos kontrolės misija šiaurės vakarų Atlanto vandenyno (The Northwest Atlantic Fisheries Organisation) (toliau – NAFO) reguliuojamame rajone (toliau – RA). Misijoje kartu su Kanados žuvininkystės kontrolės pareigūnais dalyvavo Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas, NAFO inspektorius, Vitalij Žartun – Lietuvos žuvininkystės kontrolės pareigūnas, atstovaujantis Europos Sąjungai, kaip vienai iš NAFO konvencijos susitariančiųjų šalių.

Prieš pradedant misiją, buvo organizuotas darbo susitikimas, kuris vyko Niūfaundlendo ir Labradoro regiono departamento prie Kanados Žuvininkystės ir Vandenynų (angl. – Offshore Detachment, Conservation & Protection Newfoundland & Labrador Region, Fisheries & Oceans Canada) būstinėje, St. John’so mieste.

Susitikimui vadovavo Niūfaundlendo ir Labradoro regiono išsaugojimo ir apsaugos jūros išteklių skyriaus viršininkas, dalyvavo Kanados ir Lietuvos žuvininkystės kontrolės pareigūnai.

Susitikimo metu buvo išanalizuota žvejybos situacija RA ir nustatyti prioritetiniai tikslai būsimai kontrolės misijai:

  1. Stebėti žvejybos laivus ir tikrinti, kaip jie laikosi galiojančių žvejybos kontrolės teisės aktų nuostatų NAFO rajone. Laivu „Leonard J. Cowley“ nuo 2018 m. liepos 12 d. iki liepos 26 d. patruliuoti NAFO 3 LMNO rajonuose.
  2. Kasdien stebėti sugavimų ataskaitas pagal rūšis ir teritorijas. Atlikti NAFO palydovinės žvejybos laivų stebėjimo sistemos duomenų kryžminį sutikrinimą su sugavimais pagal žuvų rūšis, pranešimais apie išplaukimą iš žvejybos rajono ir žvejybos žurnalo duomenimis. Stebėti, ar laivų kapitonai laikosi galiojančių NAFO taisyklių, o ES žvejybos laivai – ir ES žvejybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.
  3. Laivuose tikrinti žvejybos įrankius, paskutinio žvejybos laivo tralavimo laimikį, gamybos vietas, šaldytuvus ir krovinių triumus. Tikrinti žuvų produkciją, nustatyti jos kiekį ir sudėtį, sutikrinti juos su atitinkamais laivo žurnalo įrašais ir krovimo planais. Tikrinti, ar žuvų produktų ženklinimas atitinka NAFO taisyklių reikalavimus.

Bendros misijos metu NAFO 3 LMNO rajonuose buvo patikrinti 3 žvejybos laivai (vienas Ispanijos ir du Portugalijos). Nustatyta, kad žvejybos laivai, vykdydami žvejybą NAFO reguliuojamame rajone, laikosi galiojančių NAFO taisyklių ir ES žvejybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.

 

Išsamesnė informacija el. paštu [email protected] arba tel. (8 46) 365 746.

 

Share iconDalintis