Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Įvyks žvejybos galimybių tolimuosiuose žvejybos rajonuose skyrimo aukciono būdu komisijos posėdis

nformuojame, kad vadovaujantis Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-721 „Dėl Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 2018 m. balandžio 6 d. 13.00 val. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) posėdžių salėje Nr. 512 (J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius) vyks Žvejybos galimybių skyrimo aukciono būdu komisijos posėdis, kuriame ūkio subjektams bus suteiktos Lietuvos Respublikos individualios žvejybos galimybės tolimuosiuose žvejybos rajonuose 2018 metams.

 

Individualios žvejybos galimybės ir jų dydis bus suteikiamos:

 

Akvatorija Žuvų rūšis Žvejybos rajonas Individualių žvejybos galimybių dydis (t, žv. d.)
Žvejybos šiaurės vakarų Atlante (NAFO) administruojama akvatorija Paprastieji jūros ešeriai

3 M

78 t

Norvegijos Karalystės Svalbardo žvejybos rajonas Krevetės  

32 žv. d.

Maroko Karalystės išskirtinės ekonominės zonos vandeny Pelaginės žuvys  

82 t

Mauritanijos  išskirtinės ekonominės zonos vandeny Pelaginės žuvys  

2882 t

 

Ūkio subjektai, turintys teisę ir pageidaujantys gauti individualias žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose aukciono būdu 2018 m., ne vėliau nei iki 2018 m. kovo 27 d. per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai atvykę į Žuvininkystės tarnybą (J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius) pateikia:

1. aprašo 2 priede nurodytą prašymą, kuriame nurodo:

1.1. norimų gauti žuvų rūšių individualių žvejybos galimybių dydį;

1.2. Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (-ų), kuriuo (-iais) numato žvejoti, pavadinimą (-us);

2. Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (-ų) nuomos sutarties (-čių) kopiją (-as), jei laivas (-ai) nuomojamas (-i);

3. aukciono dalyvio užstato pervedimo į Žuvininkystės tarnybos atsiskaitomąją sąskaitą LT354010051002026581  įrodymo dokumento kopiją.

Išsamiau – Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vyr. specialistė Jūratė Andriukaitienė, tel. (8 5) 2398 409, el.p.: [email protected] .

Share iconDalintis