Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Įvyks žvejybos galimybių skyrimo aukciono būdu komisijos posėdis

Informuojame, kad vadovaujantis Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-721 „Dėl perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 2017 m. kovo 16 d. 13.00 val. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos posėdžių salėje Nr. 512 (J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius) (toliau – Žuvininkystės tarnyba) vyks Žvejybos galimybių skyrimo aukciono būdu komisijos posėdis, kuriame ūkio subjektams bus suteiktos Lietuvos Respublikos individualios žvejybos galimybės tolimuosiuose žvejybos rajonuose 2017 ir 2018 metams. Individualios žvejybos galimybės ir jų dydis bus suteikiamos:

 

Akvatorija Žuvų rūšis Žvejybos rajonas Individualių žvejybos galimybių dydis (t, žv. d.)
Žvejybos šiaurės vakarų Atlante (NAFO) administruojamoje akvatorijoje Paprastieji jūros ešeriai 3 M 78,55 t
Norvegijos Karalystės Svalbardo žvejybos rajone Krevetės   32,35 žv. d.
Maroko* Karalystės išskirtinės ekonominės zonos vandenyse Pelaginės žuvys

 

  1034,65 t
Mauritanijos* išskirtinės ekonominės zonos vandenyse Pelaginės žuvys

 

  2882,1 t

 

*Nurodytos žvejybos galimybės paskirstomos Europos Sąjungos susitarimo su užsienio valstybėmis protokolo galiojimo laikotarpiui.

Ūkio subjektai, turintys teisę ir pageidaujantys gauti individualias žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose aukciono būdu 2017 m., ne vėliau nei iki 2017 m. kovo 9 d. per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai atvykę į Žuvininkystės tarnybą (J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius) pateikia:

1. Aprašo 2 priede nurodytą prašymą, kuriame nurodo:

1.1. norimų gauti žuvų rūšių individualių žvejybos galimybių dydį;

1.2.Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (-ų), kuriuo (-iais) numato žvejoti, pavadinimą (-us);

2. Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (-ų) nuomos sutarties (-čių) kopiją (-as), jei laivas (-ai) nuomojamas (-i);

3. aukciono dalyvio užstato pervedimo į Žuvininkystės tarnybos atsiskaitomąją sąskaitą LT354010051002026581  įrodymo dokumento kopiją.

 

Tel. pasiteirauti (8 5) 2398 409.

 

Share iconDalintis