Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Įvyks žvejybos galimybių skyrimo aukciono būdu komisijos posėdis

Informuojame, kad, vadovaujantis Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-721 „Dėl Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 2020 m. kovo 3 d. 13.00 val. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) posėdžių salėje (J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda) vyks Žvejybos galimybių skyrimo tolimuosiuose žvejybos rajonuose aukciono būdu komisijos posėdis, kuriame ūkio subjektams aukciono būdu bus suteiktos Lietuvos Respublikos individualios žvejybos galimybės tolimuosiuose žvejybos rajonuose 2020 metams. Individualios žvejybos galimybės ir jų dydis:

Akvatorija Žuvų rūšis Žvejybos rajonas Individualių žvejybos galimybių dydis (t, žv. d.) Pradinė kaina, Eur
Žvejybos šiaurės vakarų Atlante (NAFO) administruojamoje akvatorijoje Paprastieji jūros ešeriai 3 M

78 t

26,26 Eur

Norvegijos Karalystės Svalbardo žvejybos rajone Krevetės  

32 žv. d.

242,88 Eur

 

 

Ūkio subjektai, turintys teisę ir pageidaujantys gauti individualias žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose aukciono būdu 2020 m., ne vėliau nei iki 2020 m. vasario 25 d. per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai atvykę į Žuvininkystės tarnybą (J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda) pateikia:

 

1. Aprašo 2 priede nurodytą prašymą, kuriame nurodo:

1.1. norimų gauti žuvų rūšių individualių žvejybos galimybių dydį;

1.2. Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (-ų), kuriuo (-iais) numato žvejoti, pavadinimą (-us);

2. Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (-ų) nuomos sutarties (-čių) kopiją (-as), jei laivas (-ai) nuomojamas (-i);

3. aukciono dalyvio užstato pervedimo į Žuvininkystės tarnybos atsiskaitomąją sąskaitą LT354010051002026581  įrodymo dokumento kopiją.

Tel. pasiteirauti (8 700) 14938

Share iconDalintis