Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Įvyks žvejybos galimybių skyrimo aukciono būdu komisijos posėdis

Informuojame, kad vadovaujantis Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-721 „Dėl perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 2017 m. birželio 14 d. 13.00 val. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos posėdžių salėje Nr. 512 (J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius) (toliau – Žuvininkystės tarnyba) vyks žvejybos galimybių skyrimo aukciono būdu komisijos posėdis, kuriame ūkio subjektams bus suteiktos Lietuvos Respublikos individualios žvejybos galimybės tolimuosiuose žvejybos rajonuose 2017 metams. Žvejybos galimybių skyrimo aukciono būdu sąlygos nustatytos Apraše.

 

Ūkio subjektai, turintys teisę ir pageidaujantys gauti individualių žvejybos galimybių tolimuosiuose žvejybos rajonuose aukciono būdu, ne vėliau nei iki 2017 m. birželio 8 d. per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai atvykę į Žuvininkystės tarnybą (J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius) privalo pateikti:

 

1. Aprašo 2 priede nurodytą prašymą, kuriame būtina nurodyti:

1.1. norimų gauti žuvų rūšių individualių žvejybos galimybių dydį;

1.2 Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (-ų), kuriuo (-iais) numato žvejoti, pavadinimą (-us);

 

2. Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (-ų) nuomos sutarties (-čių) kopiją (-as), jei laivas (-ai) nuomojamas (-i);

 

3. Aukciono dalyvio užstato pervedimo į Žuvininkystės tarnybos atsiskaitomąją sąskaitą LT354010051002026581  įrodymo dokumento kopiją.

 

Dėl kitų tolimųjų žvejybos rajonų individualių žvejybos galimybių ir perleidžiamųjų teisių skyrimo aukciono būdu komisijos posėdžių informuosime papildomai.

 

Tel. pasiteirauti (8 5) 2398 409.

Share iconDalintis