Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Įvyks žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo komisijos posėdis

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 3D-38 „Dėl individualių žvejybos Baltijos jūroje galimybių skyrimo taisyklių patvirtinimo“, 2016 m. balandžio 19 d. 14.00 val. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patalpose (Naujoji uosto g. 8A, 92119 Klaipėda) (toliau – Žuvininkystės tarnyba) vyks Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo komisijos posėdis, kuriame žuvų išteklių naudotojams bus paskirstytos 2016 metams Lietuvai skirtos papildomos žvejybos Baltijos jūroje kvotos: strimelių  – 839 t (25–27, 28.2, 29 ir 32 Tarptautinės jūros tyrinėjimo tarybos pakvadračiuose), šprotų – 496 t (22–32 Tarptautinės jūros tyrinėjimo tarybos pakvadračiuose).

 

Ūkio subjektai, turintys teisę ir pageidaujantys gauti kvotas 2016 metams, ne vėliau nei iki 2016 m. balandžio 13 d. 17.00 val. per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai atvykę į Žuvininkystės tarnybą (Naujoji uosto g. 8A, 92119 Klaipėda) turi pateikti prašymą ir jame nurodyti:

  • norimų gauti rūšių žuvų kvotų dydžius;
  • laivo (-ų), kuriuo (-iais) numatoma žvejoti, pavadinimą (-us);
  • pasirenkamus 3 kalendorinius metus iš 7 paskutinių kalendorinių metų pagal kiekvieną žuvų rūšį, kaip numatyta Žuvininkystės įstatymo 171 straipsnio 1 ir 2 dalyse;
  • informaciją apie naudojamus selektyvius žvejybos įrankius ir (ar) mažiau teršiančius aplinką bei sunaudojančius mažiau energijos žvejybos laivus, jei ūkio subjektas pageidauja pritaikyti Žuvininkystės įstatymo 171 straipsnio 4 dalies 2 punkte numatytą kriterijų;
  • informaciją apie su juo susijusius ūkio subjektus, kaip jie apibrėžti Žuvininkystės įstatymo 142 straipsnio 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ir 19 dalyse (toliau – susiję ūkio subjektai), arba apie su juo susijusių ūkio subjektų nebuvimą
  • laivo (-ų) nuomos sutarties (-čių) kopiją (-as), jei laivas (-ai) nuomojamas (-i).

 

Kvotos ūkio subjektams skiriamos ne ilgesniam laikotarpiui nei iki kalendorinių metų pabaigos.

Tel. pasiteirauti (8 46) 310 660.

Share iconDalintis