Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

ĮVYKS žvejybos baltijos jūroje kvotų skyrimo komisijos posėdis

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 3D-38 „Dėl individualių žvejybos Baltijos jūroje galimybių skyrimo taisyklių patvirtinimo“, 2015 m. vasario 5 d. 11.00 val. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patalpose (Naujoji uosto g. 8A, 92119 Klaipėda) (toliau – Žuvininkystės tarnyba) vyks Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo komisijos posėdis, kuriame žuvų išteklių naudotojams bus paskirstytos 2015 metams Lietuvai skirtos žvejybos Baltijos jūroje kvotos: rytinių menkių – 2 894 t (25–27, 28.2, 29 ir 32 Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarnybos pakvadračiuose (TJTT)), vakarinių menkių – 372 t (22–24 TJTT pakvadračiuose), strimelių  – 4 772 t (25–27, 28.2, 29 ir 32 TJTT pakvadračiuose), šprotų – 10 689 t (22–32 TJTT pakvadračiuose), lašišų – 1 486 vnt. (22–31 TJTT pakvadračiuose).

Pirmuoju žvejybos kvotų skyrimo etapu bus paskirstyta ne daugiau kaip 95 proc. atviroje Baltijos jūroje žvejojančioms žvejybos įmonėms skirtų žvejybos kvotų:

Ūkio subjektai, turintys teisę ir pageidaujantys gauti žvejybos kvotas 2015 metams, ne vėliau nei iki 2015 m. vasario 4 d. per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai atvykę į Žuvininkystės tarnybą (Naujoji uosto g. 8A, 92119 Klaipėda) pateikia prašymą, kuriame nurodo:

  • norimų gauti rūšių žuvų kvotų dydžius;
  • laivo (-ų), kuriuo (-iais) numato žvejoti, pavadinimą (-us);
  • bet kuriuos pasirinktus 3 kalendorinius metus iš 7 paskutinių kalendorinių metų kiekvienai žuvų rūšiai, kaip numatyta Žuvininkystės įstatymo 171 straipsnio 1 ir 2 dalyse;
  • informaciją apie naudojamus selektyvius žvejybos įrankius ir (ar) mažiau teršiančius aplinką bei sunaudojančius mažiau energijos žvejybos laivus, jei ūkio subjektas pageidauja pritaikyti Žuvininkystės įstatymo 171 straipsnio 4 dalies 2 punkte numatytą kriterijų;
  • laivo (-ų) nuomos sutarties (-čių) kopiją (-as), jei laivas (-ai) nuomojamas (-i).

Kvotos ūkio subjektams skiriamos ne ilgesniam laikotarpiui nei iki kalendorinių metų pabaigos.

Naudotojai, pageidaujantys pakeisti vakarinių menkių žvejybos kvotas į rytinių menkių žvejybos kvotas, prašomi apie tai nurodyti prašyme.

Tel. pasiteirauti (8 46) 310 660.

Share iconDalintis