Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

ĮVYKS ŽVEJYBOS BALTIJOS JŪROJE KVOTŲ SKYRIMO KOMISIJOS POSĖDIS

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 3D-38 „Dėl individualių žvejybos Baltijos jūroje galimybių skyrimo taisyklių patvirtinimo“, 2015 m. liepos 30 d. 9 val. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patalpose (Naujoji uosto g. 8A, 92119 Klaipėda) (toliau – Žuvininkystės tarnyba) vyks Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo komisijos posėdis, kuriame žuvų išteklių naudotojams bus skirstomos 416 t 2015 metams Lietuvai skirtos papildomos rytinių menkių (žvejojamų 25–32 Tarptautinės jūros tyrinėjimo tarybos pakvadračiuose) žvejybos Baltijos jūroje kvotos.

 

Ūkio subjektai, turintys teisę ir pageidaujantys gauti kvotas 2015 metams, ne vėliau nei iki 2015 m. liepos 29 d. per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai atvykę į Žuvininkystės tarnybą (Naujoji uosto g. 8A, 92119 Klaipėda) pateikia prašymą, kuriame nurodo:

  • norimų gauti kvotų dydžius;
  • laivo (-ų), kuriuo (-iais) numato žvejoti, pavadinimą (-us);
  • pasirenkamus 3 kalendorinius metus iš 7 paskutinių kalendorinių metų kaip numatyta Žuvininkystės įstatymo 171 straipsnio 1 ir 2 dalyse;
  • informaciją apie naudojamus selektyvius žvejybos įrankius ir (ar) mažiau teršiančius aplinką bei sunaudojančius mažiau energijos žvejybos laivus, jei ūkio subjektas pageidauja pritaikyti Žuvininkystės įstatymo 171 straipsnio 4 dalies 2 punkte numatytą kriterijų;
  • laivo (-ų) nuomos sutarties (-čių) kopiją (-as), jei laivas (-ai) nuomojamas (-i).

Kvotos ūkio subjektams skiriamos ne ilgesniam laikotarpiui nei iki kalendorinių metų pabaigos

Tel. pasiteirauti (8 46) 310 660.

Share iconDalintis