Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

ĮVYKS ŽVEJYBOS BALTIJOS JŪROJE KVOTŲ SKYRIMO KOMISIJOS POSĖDIS

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 171 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 3D-38 „Dėl individualių žvejybos Baltijos jūroje galimybių skyrimo taisyklių patvirtinimo“, 2015 m. rugpjūčio 19 d. 11.00 val. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patalpose (Naujoji uosto g. 8A, 92119 Klaipėda) (toliau – Žuvininkystės tarnyba) vyks Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo komisijos posėdis, kuriame žuvų išteklių naudotojams bus paskirstytos 2015 metams Lietuvai skirtos žvejybos Baltijos jūroje kvotos: rytinių menkių – 333 t (25–27, 28.2, 29 ir 32 Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarnybos pakvadračiuose (TJTT)), vakarinių menkių – 7 t (22–24 TJTT pakvadračiuose), strimelių – 255 t (25–27, 28.2, 29 ir 32 TJTT pakvadračiuose), šprotų – 1476 t (22–32 TJTT pakvadračiuose).

 

Ūkio subjektai, turintys teisę ir pageidaujantys gauti žvejybos kvotas 2015 metams, ne vėliau nei iki 2015 m. rugpjūčio 18 d. per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai atvykę į Žuvininkystės tarnybą (Naujoji uosto g. 8A, 92119 Klaipėda) pateikia prašymą, kuriame nurodo:

  • norimų gauti rūšių žuvų kvotų dydžius;
  • laivo (-ų), kuriuo (-iais) numato žvejoti, pavadinimą (-us);
  • laivo (-ų) nuomos sutarties (-čių) kopiją (-as), jei laivas (-ai) nuomojamas (-i);
  • informaciją apie su juo susijusius ūkio subjektus, kaip jie apibrėžti Žuvininkystės įstatymo 142 straipsnio 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ir 19 dalyse (toliau – susiję ūkio subjektai), arba apie su juo susijusių ūkio subjektų nebuvimą.

 

Kvotos ūkio subjektams skiriamos ne ilgesniam laikotarpiui nei iki kalendorinių metų pabaigos.

Tel. pasiteirauti (8 46) 310 660.

Share iconDalintis