Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Įvyks žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo komisijos posėdis

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 3D-38 „Dėl individualių žvejybos Baltijos jūroje galimybių skyrimo taisyklių patvirtinimo“ su pakeitimais, 2015 m. gruodžio 17 d. 11.00 val. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patalpose (Naujoji uosto g. 8A, 92119 Klaipėda) (toliau – Žuvininkystės tarnyba) vyks Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo komisijos posėdis, kuriame ūkio subjektams 2016 metams bus paskirta po 20 procentų nuo 2015 metams jiems skirtų individualių žvejybos galimybių. Ūkio subjektai, turintys teisę ir pageidaujantys gauti žvejybos kvotas 2016 metams, ne vėliau nei iki 2015 m. gruodžio 14 d. per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai atvykę į Žuvininkystės tarnybą (Naujoji uosto g. 8A, 92119 Klaipėda) pateikia prašymą, kuriame nurodo:

  • norimų gauti rūšių žuvų kvotų dydžius;
  • laivo (-ų), kuriuo (-iais) numato žvejoti, pavadinimą (-us);

Taip pat informuojame, kad 2016 m. sausio 22 d. 11.00 val. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patalpose (Naujoji uosto g. 8A, 92119 Klaipėda) (toliau – Žuvininkystės tarnyba) vyks Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo komisijos posėdis, kuriame ūkio subjektams pirmuoju individualių žvejybos galimybių skirstymo etapu bus paskirstytos 2016 metams skirtos individualios žvejybos galimybės.

 

Lietuvai skirtos žvejybos Baltijos jūroje kvotos: rytinių menkių – 2 315 t (25–27, 28.2, 29 ir 32 Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarnybos pakvadračiuose (TJTT)), vakarinių menkių – 298 t (22–24 TJTT pakvadračiuose), strimelių – 5 182 t (25–27, 28.2, 29 ir 32 TJTT pakvadračiuose), šprotų – 10 125 t (22–32 TJTT pakvadračiuose), lašišų – 1 486 vnt. (22–31 TJTT pakvadračiuose). Didžiausia galima paskirstyti pirmuoju etapu Lietuvos Respublikai skirtos kiekvienos rūšies žuvų kvotos dalis: rytinių menkių – 2 083 t (25–27, 28.2, 29 ir 32 Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarnybos pakvadračiuose (TJTT)), vakarinių menkių – 268 t (22–24 TJTT pakvadračiuose), strimelių – 4 560 t (25–27, 28.2, 29 ir 32 TJTT pakvadračiuose), šprotų – 10125 t (22–32 TJTT pakvadračiuose), lašišų – 1 189 vnt. (22–31 TJTT pakvadračiuose). Iš pirmuoju etapu kiekvienam ūkio subjektui skiriamų 2016 metams individualių žvejybos galimybių bus atimama jau skirtų 2016 metams individualių žvejybos galimybių dalis.

 

Ūkio subjektai, turintys teisę ir pageidaujantys gauti žvejybos kvotas 2016 metams, ne vėliau nei iki 2016 m. sausio 15 d. per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai atvykę į Žuvininkystės tarnybą (Naujoji uosto g. 8A, 92119 Klaipėda) pateikia prašymą, kuriame nurodo:

  • norimų gauti rūšių žuvų kvotų dydžius;
  • laivo (-ų), kuriuo (-iais) numato žvejoti, pavadinimą (-us);
  • bet kuriuos pasirinktus 3 kalendorinius metus iš 7 paskutinių kalendorinių metų kiekvienai žuvų rūšiai, kaip numatyta Žuvininkystės įstatymo 171 straipsnio 1 ir 2 dalyse;
  • informaciją apie naudojamus selektyvius žvejybos įrankius ir (ar) mažiau teršiančius aplinką bei sunaudojančius mažiau energijos žvejybos laivus, jei ūkio subjektas pageidauja pritaikyti Žuvininkystės įstatymo 171 straipsnio 4 dalies 2 punkte numatytą kriterijų;
  • informaciją apie su juo susijusius ūkio subjektus, kaip jie apibrėžti Žuvininkystės įstatymo 142 straipsnio 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ir 19 dalyse (toliau – susiję ūkio subjektai), arba apie su juo susijusių ūkio subjektų nebuvimą;
  • laivo (-ų) nuomos sutarties (-čių) kopiją (-as), jei laivas (-ai) nuomojamas (-i).

Kvotos ūkio subjektams skiriamos ne ilgesniam laikotarpiui nei iki kalendorinių metų pabaigos.

Ūkio subjektai, pageidaujantys pakeisti vakarinių menkių žvejybos kvotas į rytinių menkių žvejybos kvotas, prašomi apie tai nurodyti prašyme.

Tel. pasiteirauti (8 46) 310 660.

Share iconDalintis