Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Įvyks perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo aukciono būdu komisijos posėdis

Informuojame, kad vadovaujantis Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio  5 d. įsakymu Nr. 3D-721 „Dėl Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 2020 m. kovo 3 d. 10.00 val. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos posėdžių salėje (J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda) (toliau – Žuvininkystės tarnyba) vyks Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo aukciono būdu komisijos posėdis, kuriame ūkio subjektams bus suteiktos perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose aukciono būdu (toliau – perleidžiamos teisės) 2020–2034 metams. Perleidžiamosios žvejybos teisės ir jų dydis bus suteikiamos:

FAO kodas

Žuvų rūšis

Žvejybos rajonas

Perleidžiamųjų teisių dydis, proc.

Aukciono dalyvio užstato dydis, Eur

 

Žvejybos šiaurės vakarų Atlante (NAFO) administruojamoje teritorijoje

 

PRA

 

Šiaurinės krevetės

 

NAFO 3M

 

0,95

 

4502

 

Norvegijos Karalystės Svalbardo žvejybos rajone

PRA

Šiaurinės krevetės

 

Svalbardas

 

0,168

 

 

3552

Ūkio subjektai, turintys teisę ir pageidaujantys gauti perleidžiamąsias teises į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose aukciono būdu 2020–2034 metams, ne vėliau nei iki 2020 m. vasario 25 d. per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai atvykęs į Žuvininkystės tarnybą (J. Janonio g.  24, LT-92251 Klaipėda) pateikia:

1. Aprašo 1 priede nurodytą prašymą, kuriame nurodo:

1.1. norimas gauti perleidžiamąsias teises pagal žuvų rūšis ir žvejybos zonas;

1.2. Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (-ų), kuriuo (-iais) numato žvejoti, pavadinimą (-us);

2. asmens dokumento (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) arba Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo (kai ūkio subjektas juridinis asmuo) kopiją;

3. Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (-ų) nuomos sutarties (-čių) kopiją (-as), jei laivas (-ai) nuomojamas (-i);

4. perleidžiamosios teisės aukciono dalyvio užstato pervedimo į Žuvininkystės tarnybos atsiskaitomąją sąskaitą LT354010051002026581  įrodymo dokumento kopiją.

Tel. pasiteirauti (8 700) 14 938.

Share iconDalintis