Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Įvyks perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo aukciono būdu komisijos posėdis

Informuojame, kad vadovaujantis Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-721 „Dėl perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 2017 m. rugpjūčio 3 d. 10.30 val. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos posėdžių salėje Nr. 512 (J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius) (toliau – Žuvininkystės tarnyba) vyks Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo aukciono būdu komisijos posėdis, kuriame ūkio subjektams bus suteiktos perleidžiamosios teisės tolimuosiuose žvejybos rajonuose aukciono būdu (toliau – perleidžiamos teisės) 2017–2019 metams Perleidžiamosios žvejybos teisės ir jų dydis bus suteikiamos:

 

 

Ūkio subjektai, turintys teisę ir pageidaujantys gauti perleidžiamąsias teises tolimuosiuose žvejybos rajonuose aukciono būdu 2017 – 2019 metams, ne vėliau nei iki 2017 m. liepos 27 d. per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai atvykęs į Žuvininkystės tarnybą (J. Lelevelio g.  6, LT-01102 Vilnius) pateikia:

1. Aprašo 1 priede nurodytą prašymą, kuriame nurodo:

1.1.norimas gauti perleidžiamąsias teises pagal žuvų rūšis ir žvejybos zonas;

1.2.Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (-ų), kuriuo (-iais) numato žvejoti, pavadinimą (-us);

2. asmens dokumento (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) arba Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo (kai ūkio subjektas juridinis asmuo) kopiją;

3. Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (-ų) nuomos sutarties (-čių) kopiją (-as), jei laivas (-ai) nuomojamas (-i);

4. perleidžiamosios teisės aukciono dalyvio užstato pervedimo į Žuvininkystės tarnybos atsiskaitomąją sąskaitą LT354010051002026581  įrodymo dokumento kopiją.

Tel. pasiteirauti (8 5) 2398 409.

Share iconDalintis