Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Įvyko žvejybos kvotų ir perleidžiamųjų teisių skyrimo aukciono būdu komisijos posėdžiai

2020 m. birželio 17 d. įvyko žvejybos kvotų ir perleidžiamųjų teisių skyrimo aukciono būdu komisijos posėdžiai, kuriuose aukciono būdu ūkio subjektai įsigijo perleidžiamąsias teises į lašišų ir menkių žvejybos galimybes Baltijos jūroje 2020–2034 metams ir menkių, strimelių, šprotų bei lašišų žvejybos kvotas.

Žvejybos kvotų ir perleidžiamųjų teisių skyrimo Baltijos jūroje aukciono būdu komisijos posėdžiai organizuoti, vadovaujantis Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 3D-620 „Dėl Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Prašymus dalyvauti aukcione dėl menkių, strimelių, šprotų ir lašišų žvejybos kvotų Baltijos jūroje pateikė 8 ūkio subjektai. Aukciono metu jie įsigijo šias žvejybos kvotas: 0,990 t rytinių menkių, žvejojamų 25-32 Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarybos (toliau – TJTT) pakvadračiuose; 0,890 t vakarinių menkių, žvejojamų 22-24 TJTT pakvadračiuose; 44,780 t strimelių, žvejojamų 25-27, 28.2, 29, 32 TJTT pakvadračiuose; 105,170 t šprotų, žvejojamų 22-32 TJTT pakvadračiuose; 13 vnt. lašišų, žvejojamų 22-31 TJTT pakvadračiuose.

Dėl perleidžiamųjų teisių į lašišų ir menkių žvejybos galimybes Baltijos jūroje 2020–2034 metams skyrimo aukciono būdu kreipėsi 12 ūkio subjektų. Jiems aukciono metu buvo suteikta: 54,950 proc. perleidžiamųjų teisių į lašišų žvejybos galimybes; 10,917 proc. perleidžiamųjų teisių į menkių žvejybos galimybes.

Apie komisijos priimtą sprendimą ūkio subjektai, kurie iki komisijos posėdžio Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos buvo pateikę prašymus dėl perleidžiamųjų žvejybos teisių suteikimo, bus informuoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo komisijos posėdžio, nurodant sprendimo apskundimo tvarką. Ūkio subjektai komisijos sprendimą galės apskųsti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Visa informacija apie aukciono būdu ūkio subjektams suteiktas menkių, strimelių, šprotų ir lašišų žvejybos kvotas ir perleidžiamąsias teises į lašišų ir menkių žvejybos galimybes Baltijos jūroje bus paskelbta po protokolų įsigaliojimo.

 

Share iconDalintis