Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Įvyko trys Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos posėdžiai

2019 m. gruodžio 12–13 d. buvo organizuoti trys Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos posėdžiai. Jų metu ūkio subjektams buvo skirstomos perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje, perleidžiamosios teisės naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai ir perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose 2020–2034 metams.

Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisija buvo patvirtinta Žuvininkystės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu. Komisijos pirmininkas – Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vedėjas. Be Žuvininkystės tarnybos darbuotojų, komisijos posėdžiuose dalyvavo ir LR žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės skyriaus patarėja Ramunė Mickuvienė bei vyriausioji specialistė Laima Vaitonytė.

Dėl perleidžiamųjų teisių į žvejybos galimybes Baltijos jūroje 2020–2034 metams kreipėsi 16 ūkio subjektų, kurie perleidžiamosios teisės skaičiavimams galėjo pasirinkti trejus kalendorinius metus iš 2009–2018 m. laikotarpio. Taip pat turėjo nurodyti norimas gauti perleidžiamąsias teises pagal žuvų rūšis ir žvejybos zonas bei LR žvejybos laivo, kuriuo numato žvejoti, pavadinimą.

Vadovaujantis Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 3D-620, komisija dviejų ūkio subjektų prašymus atmetė.

Perleidžiamosios teisės suteiktos 14 ūkio subjektų: rytinėms menkėms žvejoti  25–32 Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarybos (toliau – TJTT) pakvadračiuose, vakarinėms menkėms žvejoti 22–24 TJTT pakvadračiuose, strimelėms žvejoti 25–27, 28.2, 29 ir 32 TJTT pakvadračiuose, šprotams žvejoti 22–32 TJTT pakvadračiuose, lašišoms žvejoti 22–31 TJTT pakvadračiuose.

Dėl perleidžiamųjų teisių naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai 2020–2034 metams kreipėsi 59 ūkio subjektų. 58 ūkio subjektų prašymai buvo patenkinti visiškai, vieno ūkio subjekto prašymas – patenkintas iš dalies: jam nebuvo skirtos perleidžiamosios teisės naudoti verslinės žvejybos įrankius viename žvejybos bare.

Vienam ūkio subjektui, įskaitant su juo susijusius ūkio subjektus, kaip jie apibrėžti Žuvininkystės įstatymo 141 straipsnio 12–19 dalyse, suteikta teisė naudoti ne daugiau kaip 10 procentų bendro priekrantės žvejyboje leidžiamo verslinės žvejybos įrankių kiekio (metrais).

Dėl perleidžiamųjų teisių į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose 2020–2034 metams kreipėsi 5 ūkio subjektai. Visi prašymai buvo patenkinti. Įmonėms paskirstytos perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos (NAFO), Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisijos (NEAFC), Regioninės žvejybos pietų Ramiajame vandenyne valdymo organizacijos (SPRFMO) administruojamose teritorijose, taip pat Norvegijos Karalystės Svalbardo žvejybos rajone, Mauritanijos Islamo Respublikos ir Maroko Karalystės ekonominėse zonose.

Komisijos posėdžiai buvo protokoluojami. Protokolai bus parengti ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po posėdžio ir išsiųsti komisijos nariams derinimui. Protokolai įsigalios kitą darbo dieną po jų užregistravimo ir bus išsiųsti ūkio subjektams, kurie teikė prašymus. Ūkio subjektai komisijos sprendimą galės apskųsti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Visa informacija apie ūkio subjektams paskirtas perleidžiamąsias teises į žvejybos galimybes Baltijos jūroje, perleidžiamąsias teises naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai ir perleidžiamąsias teises į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose 2020–2034 metams bus paskelbta po protokolų įsigaliojimo.

Share iconDalintis