Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Įvyko metinis tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos posėdis

2015 m. spalio 21–22 dienomis vyko 103 metinis Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (TJTT) Tarybos susirinkimas. Lietuva nuo 2006 m. gegužės 1 d. yra Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos narė. TJTT tarybai 2014 m. darbo ataskaitas pristatė TJTT mokslo komitetas, patariamasis komitetas, finansinių reikalų komitetas, sekretoriatas. Susirinkimo metu TJTT taryba išrinko naują prezidentą trejiems ateinantiems metams. Juo tapo dr. Cornelius Hammer – Thunen instituto Rostoke (Vokietija) direktorius, prieš tai ėjęs TJTT viceprezidento pareigas. Lietuvos Respublikos delegatas Tarptautinėje jūrų tyrinėjimo taryboje Tomas Zolubas išrinktas į Finansinių reikalų komitetą.

 

Žvejybos Baltijos jūroje reguliavimo skyriaus vedėjas

T. Zolubas, tel. (8 46) 31 06 60, el. p. [email protected]

 

Share iconDalintis