Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Įvyko menkių, strimelių ir šprotų žvejybos kvotų Baltijos jūroje paskirstymo aukcionas

Šiandien, 2020 m. rugsėjo 18 d., Žuvininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, vadovaujantis Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 3D-620 „Dėl Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įvyko menkių, strimelių ir šprotų žvejybos kvotų ūkio subjektams paskirstymo aukcionas.

Prašymus dalyvauti aukcione dėl menkių, strimelių ir šprotų žvejybos kvotų Baltijos jūroje pateikė 5 ūkio subjektai. Aukciono metu ūkio subjektams buvo paskirstytos šios žvejybos kvotos:

0,140 t rytinių menkių, žvejojamų 25–32 Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarybos (toliau – TJTT) pakvadračiuose;

2,126 t strimelių, žvejojamų 25–27, 28.2, 29, 32 TJTT pakvadračiuose;

4,101 t šprotų, žvejojamų 22–32 TJTT pakvadračiuose.

Visa informacija apie aukciono būdu ūkio subjektams suteiktas menkių, strimelių ir šprotų žvejybos kvotas Baltijos jūroje bus paskelbta po protokolo įsigaliojimo.

 

Share iconDalintis