Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Įvyko Lietuvos ir Lenkijos tarpvalstybinių vandenų komisijos 2-osios darbo grupės posėdis

Vykdant 2015 metų Lietuvos ir Lenkijos tarpvalstybinių vandenų komisijos 2-osios darbo grupės planą 2015 m. spalio 8 d. Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamente įvyko šios darbo grupės posėdis. Posėdžio metu aptarti apsikeitimo informacija apie verslinę žūklę Galadusio ežere 2014–2015 m. bei žvejų mėgėjų žūklės ir šio ežero įžuvinimo klausimai, kalbėta apie žuvų išteklių apsaugą ir kontrolę; pristatytos informacinės civilinės saugos sistemos, kurių tikslas – įspėti gyventojus apie ekstremalias situacijas (pvz., potvynį). Taip pat apsvarstytas ir patvirtintas 2-osios darbo grupės 2016 metų darbo planas, aptarta Lietuvos ir Lenkijos tarpvalstybinių vandenų komisijos 2015 m. ataskaita.

 

Galadusio ežeras telkšo Lietuvos–Lenkijos pasienyje. Ežerą kerta tarpvalstybinė siena. Ežero plotas yra 729 ha – didžioji jo dalis priklauso Lenkijai ir tik 160,6 ha ežero yra Lietuvos teritorijoje. Ežeras priskiriamas seliavinių ežerų tipui. Lietuvos Respublikoje esančioje Galadusio ežero dalyje verslinė žvejyba yra uždrausta, leidžiama žvejoti tik seliavas ir stinteles, statyti tinklus iki 150 m ilgio, o žuvų sugavimas nėra limituojamas. Įsigijus žvejo mėgėjo bilietą ežere galima mėgėjų žūklė. Kiek žvejų mėgėjų žvejoja Galadusio ežere, nustatyti keblu, kadangi žvejo mėgėjo bilietas suteikia teisę žvejoti visuose valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, kurie nenaudojami kaip žvejybos plotai ir kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama pagal mėgėjų žvejybą reglamentuojančius teisės aktus ir tokiai žvejybai nereikalinga žvejo mėgėjo kortelė.

Ežeru Lenkijos teritorijoje rūpinasi konkursą laimėjęs ūkio subjektas. Pagrindinis konkurso kriterijus – ežerui įžuvinti skiriamos lėšos. Be to, reikalinga parengti žuvivaisos planą dešimčiai metų. Ežeras gali būti išnuomotas nuo dešimties iki trisdešimties metų laikotarpiui, o žuvivaisos planas atnaujinamas kas dešimt metų. Vandens telkinio nuomininkas Galadusio ežere žvejoja lydekas, karšius, sykus, seliavas, ungurius, ešerius. Lenkijoje žvejų mėgėjų žvejyba leidžiama turint žvejo kortelę ir leidimą, kurį išduoda vandens telkinio nuomininkas, kuris ir nustato leidimo kainą. Gautos lėšos naudojamos tik ežerui įžuvinti. Ši tvarka užtikrina žuvų išteklių stabilumą.

 

Apie Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame ežere vykdomus žuvivaisos darbus darbo grupei informaciją pateikė Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) specialistai. Buvo pristatyta Žuvininkystės tarnybai įstatymų numatyta tvarka deleguota funkcija – rengti vertingų ir retų žuvų išteklių palaikymo, atkūrimo ir gausinimo programų ir planų projektus ir juos įgyvendinti bei žuvų įveisimo į valstybinės reikšmės vandens telkinius, į kuriuos neišduodami leidimai žūklės plotui reikšmė. Pagal mokslininkų rekomendacijas ir atsižvelgiant į Žuvininkystės tarnybos gamybinių poskyrių pajėgumus, vidutiniškai kasmet į Lietuvos valstybinius vandens telkinius įleidžiama 26–28 milijonai vienetų visaverčių žuvų jauniklių. Iki šiol Lietuvos teritorijoje esanti Galadusio ežero dalis valstybės biudžeto lėšomis pagal žuvų įveisimo programas seliavomis nebuvo žuvinama. 2011 m. atliktas vienkartinis įveisimas lydekų paaugintais šiųmetukais. Posėdyje Žuvininkystės tarnybos specialistai papasakojo apie Žuvivaisos skyriaus Simno poskyryje veisiamų žuvų rūšis, kiekius ir galimybę naršinti sykines žuvis, skirtas įveisti į Galadusio ežerą esant tarpvalstybiniam pritarimui ir mokslininkų rekomendacijoms. Minėtam ežerui įžuvinti Žuvininkystės tarnybos Simno poskyris galėtų pateikti iki 2 mln. vnt. seliavų lervučių bei apie 100 tūkst. vnt. lydekų jauniklių.

 

Lenkijos specialistai informavo, kad Lenkijos žuvininkystės ūkis yra tvarkomas pagal patvirtintą žuvininkystės ūkio planą. Visi pratekantys vandens telkiniai yra valstybiniai. Pastaraisiais metais Galadusio ežeras buvo įžuvinamas unguriais, lydekų lervutėmis, sykais ir šamais.

 

Susitikimo metu nutarta Galadusio ežere seliavų verslinei žvejybai leisti naudoti 22–24 mm akytumo seliavinius tinklus, kurie turi būti pakelti nuo dugno ne mažiau kaip 1,5 metro. Žuvivaisos tikslais (reprodukcijai) leidžiama naudoti tinklus nuo 18 mm akytumo. Taip pat abi šalys sutarė vykdyti sykų dirbtinį veisimą gaudant reproduktorius iš Galadusio ežero. Lietuvos pusėje seliavų dirbtiniam veisimui kasmet, pradedant nuo 2016 metų, leisti surinkti po 1,5–2,0 mln. vnt. seliavų ikrų ir juos išnaršinus lervutes įleisti atgal į Galadusio ežerą. Lydekų nuspręsta neveisti, jos bus perkeliamos iš kitų regionų vandens telkinių populiacijų. Abiejų šalių atstovai sutarė dėl poreikio apsaugoti sykų išteklius sumažinant kormoranų populiaciją, būtų siekiama, kad šių paukščių lizdų skaičius nebūtų didesnis nei 2002 m. fiksuotas lizdų skaičius, t. y. 100–150 vienetų.

 

Darbo grupėje sutarta 2016 m. liepos mėn. atlikti bendrus ichtiofaunos tyrimus Galadusio ežere. Be to, pritarta siūlymui sustiprinti bendradarbiavimą, vykdant žuvų išteklių kontrolę.

Share iconDalintis