Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Įvyko 38-oji Žvejybos Šiaurės vakarų Atlanto organizacijos sesija

            2016 m. rugsėjo 19–23 dienomis Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovai kartu su kitų ES valstybių narių žuvininkystės specialistais bei NAFO susitariančių valstybių narių (Kanados, Kubos, Danijos, atstovaujančios Farerų saloms ir Grenlandijai, Islandijos, Pietų Korėjos, Norvegijos, Rusijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Ukrainos ir Prancūzijos, atstovaujančios Sen Pjerui ir Mikelonui, Japonijos) atstovai dalyvavo 38-ajame Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos (NAFO) metiniame susitikime, Nuolatinio tarptautinės kontrolės komiteto (STACTIC), Nuolatinio Finansų ir administravimo komiteto (STACFAD) posėdžiuose Varadero mieste (Kuba).

            NAFO susitikime Lietuvos atstovai dalyvavo priimant bendrą ES poziciją, kuri buvo išreiškiama NAFO metinės sesijos metu derantis su kitomis bendradarbiaujančiomis šios žvejybos organizacijos narėmis, buvo svarstomi svarbūs klausimai dėl istorinių Lietuvos žvejybos galimybių tęstinumo užtikrinimo (užfiksuotos Lietuvai skirtos istorinės kvotos). Susitikime sėkmingai susitarta dėl žvejybos NAFO valdomuose vandenyse galimybių bei žvejybos veiklos sąlygų 2017 m. Pažymėtina, kad Lietuvai priklausanti jūros ešerio kvota 2017 metams buvo padidinta 40 proc. (nuo 514 t iki 702 t).

STACTIC posėdžiuose apsvarstyti žvejybos kontrolės klausimai – apie detalių šiurkščių pažeidimų ataskaitų teikimą, apie kontrolę uostuose, apie laivų, vykdančių neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą, sąrašų atnaujinimą, apie galiojančių NAFO kontrolės ir užtikrinimo priemonių pakeitimus bei rekomendacijos, apie NAFO stebėtojų schemą. Taip pat aptarti aktualūs klausimai, susiję su šios organizacijos priežiūra ir koordinavimu. Diskutuota dėl žuvininkystės kontrolės priemonių taikymo bei jų tobulinimo, siekiant stiprinti NAFO reguliuojamų žuvų išteklių  kontrolę.

STACFAD posėdžiuose buvo susitarta dėl NAFO finansų valdymo ypatybių ir 2017 metų biudžeto, aptarti organizacijos viešųjų pirkimų bei kiti svarbūs organizacijos administravimo klausimai.

Lietuvos atstovai turėjo puikią galimybę neformalioje aplinkoje padiskutuoti su Rusijos ir Norvegijos bei kitų ES šalių narių atstovais apie snieginių krabų žvejybą, kylančias problemas, galimus sprendimų būdus ir perspektyvas bendrose žvejybos akvatorijose.

 

Share iconDalintis