Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Įsigaliojo reglamentas, kuriuo Baltijos jūros valstybėms paskirtos 2013 metų žvejybos kvotos

2012 m. lapkričio 23 d. įsigaliojo 2012 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1088/2012, kuriuo nustatomos 2013 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės. Šis teisės aktas taikomas nuo 2013 m. sausio 1 d. Lietuvai paskirtos šios žvejybos kvotos:

Žuvų rūšis/išteklius Lietuvai 2013 metams paskirtos žvejybos kvotos (tonomis)
Atlantinės menkės (Gadus morhua) rytinėje Baltijos dalyje, 25–32 Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarybos pakvadračiuose 3 464
Atlantinės menkės (Gadus morhua) vakarinėje Baltijos dalyje, 22–24 Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarybos pakvadračiuose 469
Atlantinės silkės (Clupea harengus), centrinėje Baltijos jūros dalyje, 25–27, 28.2, 29 ir 32 Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarybos pakvadračiuose 2 633
Atlantiniai šprotai (Sprattus sprattus) Baltijos jūroje, 22–32 Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarybos pakvadračiuose 12 510
Atlantinės lašišos (Salmo salar) Baltijos jūroje, 22-31 Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarybos pakvadračiuose 1 685*

*- lašišų kvotos nurodytos vienetais.

Share iconDalintis