Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Išankstinės verslinės žvejybos vykdymas tolimuosiuose žvejybos rajonuose

Informuojame, kad vadovaujantis Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo, 59 ir 60 punktais, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-721 „Dėl perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, išankstinė verslinė žvejyba vykdoma neviršijant praeitų kalendorinių metų individualių žvejybos galimybių, kurios ūkio subjektui priklauso pagal turimą perleidžiamąją teisę.

Share iconDalintis