Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Informavimas apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį (Unguriai)

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba), vykdydama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalies reikalavimus, informuoja apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį:

Pirkimo pavadinimas: Ungurių pirkimas.

Pirkimo būdas: supaprastintas atviras konkursas.

Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris 147387

 

Laimėjęs tiekėjas: UK Glass Eels Ltd.

Priežastys dėl kurių pasirinktas šis tiekėjas: pateikė mažiausios kainos pasiūlymą.

Numatoma pirkimo sutarties vertė: 46 200 EUR be PVM

 

Kita informacija:

Pirkimo dokumentai buvo pateikti  CVPP.LT

Skelbimas apie supaprastintą pirkimą prieinamas CVPP.LT

Techninės specifikacijos projektas buvo paskelbtas CVPP.LT Pastabų ar pasiūlymų dėl techninės specifikacijos projekto iki nustatyto termino negauta.

Ataskaita pildoma ir skelbiama CVPP.LT

Share iconDalintis