Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Informacija žvejams, vykdantiems verslinę žvejybą Baltijos jūros priekrantės vandenyse ir teritorinėje jūroje

Demesio! tai informacinio pobūdžio lentelė, kuri nurodo tik kai kuriuos verslinės žvejybos baltijos jūroje reikalavimus!

Išsamios verslinės žvejybos baltijos jūroje taisyklės nurodytos Europos sąjungos ir lietuvos respublikos teisės aktuose!

Pastabos:

1– nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. vienas žuvų išteklių naudotojas stintų žvejybos metu gali vykdyti verslinę žvejybą ne daugiau kaip 1500 m ilgio, padauginto iš žuvų išteklių naudotojo valdomų iki 12 metrų bendrojo ilgio žvejybos laivų skaičiaus, 16–20 (32–40) mm akių dydžio statomaisiais tinklais (bet ne daugiau, nei turi perleidžiamųjų teisių naudoti žvejybos įrankius), nepažeisdamas Žuvininkystės įstatymo 173 straipsnio 4 dalyje nustatyto apribojimo;

 

2-Talasologinių draustinių teritorijose draudžiama naudoti 55 (110) mm ir didesnio akių dydžio statomuosius tinklus nuo lapkričio 16 d. iki balandžio 15 d. – tokiame gylyje, kuriame  nuo vandens paviršiaus iki viršutinės tinklo ribos yra mažiau kaip 15 metrų;

 

3–  Žvejybos laivams draudžiama žvejoti tralais, jūriniais užmetamaisiais tinklais arba panašiais žvejybos įrankiais, kurių tinklo akies dydis yra 90 mm arba didesnis, žiauniniais tinklais, <…> dugninėmis ūdomis, ūdomis, išskyrus dreifuojančiąsias ūdas, rankines ūdas ir traukiamąsias ūdas, liepos 1 d. – rugpjūčio 31 d. laikotarpiu.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, tas draudimas žvejoti minėtu laikotarpiu netaikomas mažesnio nei 12 metrų bendrojo ilgio žvejybos laivams, žvejojantiems mažesnio nei 20 metrų gylio vandenyse pagal oficialiame jūrlapyje nurodytas koordinates.

 

4– Draudžiama laivuose laikyti šių <…> sužvejotų rūšių žuvis: Paprastoji upinė plekšnė (Platichthys flesus) vasario 15 d.- gegužės 15 d., Paprastasis otas (Psetta maxima) birželio 1 d.- liepos 31 d. Žvejojant žiauniniais tinklais, kurių tinklinio audeklo akių dydis yra 100 mm arba didesnis, paprastųjų upinių plekšnių ir paprastųjų otų priegauda gali būti laikoma laive ir iškraunama neviršijant 10 % visų laive laikomų ir iškrautų sužvejotų žuvų gyvojo svorio.

 

5– Draudžiama žvejoti lašišas ir šlakius nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 15 d. už 4 jūrmylių nuo kranto ribos. Netyčinis lašišų arba šlakių laimikis turi būti iškrautas krante.

 

6– Draudžiama žvejoti lašišas ir šlakius nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 31 d. mažesniu kaip 3 km spinduliu nuo valstybinio Klaipėdos jūrų uosto šiaurinio ir pietinio molų galų. Šiuo laikotarpiu minėtoje akvatorijoje draudžiama žvejoti bet kokio akių dydžio statomaisiais tinklais, kurių viršutinė dalis plūdžių pagalba laikosi vandens paviršiuje; žvejoti nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 31 d. bet kokiais verslinės žvejybos įrankiais mažesniu kaip 0,5 km spinduliu nuo Šventosios upės žiočių.

 

7– Specializuotoji ungurių žvejyba draudžiama.

Share iconDalintis