Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Informacija žuvų augintojams

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus Žuvų ligų ir vandens tyrimų poskyris (toliau – Poskyris) 2011m. lapkričio 28 d. buvo atestuotas pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. vasario 8 d. įsakymu Nr.77 patvirtintus Apskričių, rajonų valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų ir maisto perdirbimo įmonių laboratorijų atestavimo nuostatus ir turi teisę atlikti žuvų cheminius (riebalų, sausos medžiagos, drėgmės, pelenų ir baltymų kiekius žuvų kūno masėje) ir parazitologinius tyrimus.

2012 m. gegužės 29 d. Poskyris gavo Leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus. Poskyrio specialistai gali atlikti permanganatinę oksidaciją, nustatyti biocheminį deguonies suvartojimą, skendinčias medžiagas, amonio azotą, nitritus, nitratus, Kjeldalio azotą, bendrą azotą, bendrą fosforą, chlorofilo ,,a“ kiekį fitoplanktone, fitoplanktono rūšinę sudėtį, zooplanktono rūšinę sudėtį ir biomasę, ištirpusį deguonį ir aktyviąją vandens reakciją (pH).

Poskyrio specialistai teikia kvalifikuotas rekomendacijas žuvų sveikatinimo ir gydymo klausimais, rekomendacijas žuvų gyvenamosios aplinkos gerinimo, tvenkinių tręšimo ir natūralios pašarinės bazės išteklių padidinimo klausimais.

Poskyrio atliekamų tyrimų įkainiai yra patvirtinti Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V1-78 (Žin., 2012, Nr. 90-4727, Nr. 132-6750).

Telefonas pasiteirauti (85) 248 7306.

Share iconDalintis