Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Informacija perdirbėjams ir prekybininkams dėl žuvų produktų ženklinimo reikalavimų, įsigaliosiančių nuo š. m. gruodžio 13 d.

Europos Komisija, atsižvelgdama į tai, kad nuo 2014 m. gruodžio 13 d. įsigalios Žvejybos ir akvakultūros produktų bendro rinkos organizavimo reglamento nuostatos dėl vartotojų informavimo, paskelbė šiaurės-rytų Atlanto ir Viduržemio jūros žvejybos zonų pavadinimų sąrašus (pridedama). Žvejybos zonų pavadinimus perdirbėjai ir prekybininkai turės nurodyti žuvų produktų ženklinimo etiketėse.

Daugiau informacijos apie naujus žuvininkystės produktų tiekimo rinkai reikalavimus pateikiama Europos Komisijos tinklalapyje: http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/mare/itemdetail.cfm?item_id=19467&lang=en .

 

ŠIAURĖS RYTŲ ATLANTAS
I parajonis Barenco jūra
II parajonis Norvegijos jūra, Špicbergenas ir Lokių sala
II a kvadratas Norvegijos jūra
II b kvadratas Špicbergenas ir Lokių sala
III parajonis Skagerakas, Kategatas, Zundas, Belto ir Baltijos jūra; abu – Zundas ir Beltas – taip pat vadinami Tarpiniu rajonu
III a kvadratas Skagerakas ir Kategatas
III b,c kvadratas Zundas ir Belto jūra arba Tarpinis rajonas
III b (23) kvadratas Zundas
III c (22) kvadratas Belto jūra
III d (24-32) kvadratas Baltijos jūra
IV parajonis Šiaurės jūra
IV a kvadratas Šiaurės jūros šiaurinė dalis
IV b kvadratas Šiaurės jūros centrinė dalis
IV c kvadratas Šiaurės jūros pietinė dalis
V parajonis Islandijos ir Farerų žvejybos rajonas
V a kvadratas Islandijos žvejybos rajonas
V b kvadratas Farerų žvejybos rajonas
VI parajonį Rockallas, Škotijos ir Šiaurės Airijos šiaurės vakarų pakrantė, taip pat vadinama rajonu į vakarus nuo Škotijos
VI a kvadratas Škotijos ir Šiaurės Airijos šiaurės vakarų pakrantė arba rajonas į vakarus nuo Škotijos
VI b kvadratas Rockallas
VII parajonis Airijos jūra, rajonas į vakarus nuo Airijos, Porkupino sekluma, Lamanšo sąsiaurio rytinė ir vakarinė dalys, Bristolio sąsiauris, Keltų jūros šiaurinė ir pietinė dalys, rajonas į pietvakarius nuo Airijos – rytinė ir vakarinė dalys
VII a kvadratas Airijos jūra
VII b kvadratas Rajonas į vakarus nuo Airijos
VII c kvadratas Porkupino sekluma
VII d kvadratas Lamanšo sąsiaurio rytinė dalis
VII e kvadratas Lamanšo sąsiaurio vakarinė dalis
VII f kvadratas Bristolio sąsiauris
VII g kvadratas Keltų jūros šiaurinė dalis
VII h kvadratas Keltų jūros pietinė dalis
VII j kvadratas Rajono į pietvakarius nuo Airijos rytinė dalis
VII k kvadratas Rajono į pietvakarius nuo Airijos vakarinė dalis
VIII parajonis Biskajos įlanka
VIII a kvadratas Biskajos įlankos šiaurinė dalis
VIII b kvadratas Biskajos įlankos centrinė dalis
VIII c kvadratas Biskajos įlankos pietinė dalis
VIII d kvadratas Biskajos įlankos atviros jūros dalis as
VIII e Kvadratas Rajonas į vakarus nuo Biskajos įlankos
IX parajonis Portugalijos vandenys
IX a kvadratas Portugalijos vandenų rytinė dalis
IX b kvadratas Portugalijos vandenų vakarinė dalis
X parajonis Azorų žvejybos rajonas
XII parajonis Rajonas į šiaurę nuo Azorų
XIV parajonis Rytų Grenlandijos rajonas
XIV a kvadratas Šiaurės rytų Grenlandijos rajonas
XIV b kvadratas Pietryčių Grenlandijos rajonas
VIDURŽEMIO IR JUODOJI JŪRA
37.1 parajonis Viduržemio jūros vakarinė dalis
37.1.1 kvadratas Balearų jūra
37.1.2 kvadratas Liūtų įlanka
37.1.3 kvadratas Sardinijos jūra
37.2 parajonis Viduržemio jūros centrinė dalis
37.2.1 kvadratas Adrijos jūra
37.2.2 kvadratas Jonijos jūra
37.3 parajonis Viduržemio jūros rytinė dalis
37.3.1 kvadratas Egėjo jūra
37.3.2 kvadratas Levantas
37.4 parajonis Juodoji jūra
37.4.1 kvadratas Marmuro jūra
37.4.2 kvadratas Juodoji jūra
37.4.3 kvadratas Azovo jūra
   
   
NORTH-EAST ATLANTIC

 Subarea I

Barents Sea

Subarea II

Norwegian Sea, Spitzbergen, and Bear Island

Division II a

Norwegian Sea

Division II b

Spitzbergen and Bear Island

Subarea III

Skagerrak, Kattegat, Sound, Belt Sea, and Baltic Sea; the Sound and Belt together known also as the Transition Area

Division III a

Skagerrak and Kattegat

Division III b,c

Sound and Belt Sea or Transition Area

Division III b (23)

Sound

Division III c (22)

Belt Sea

Division III d (24-32)

Baltic Sea

Subarea IV

North Sea

Division IV a

Northern North Sea

Division IV b

Central North Sea

Division IV c

Southern North Sea

Subarea V

Iceland and Faroes Grounds

Division V a

Iceland Grounds

Division V b

Faroes Grounds

Subarea VI Rockall, Northwest Coast of Scotland and North Ireland, the Northwest Coast of Scotland and North Ireland also known as the West of Scotland
Division VI a Northwest Coast of Scotland and North Ireland or West of Scotland
Division VI b Rockall
Subarea VII Irish Sea, West of Ireland, Porcupine Bank, Eastern and Western English Channel, Bristol Channel, Celtic Sea North and South, and Southwest of Ireland – East and West
Division VII a Irish Sea
Division VII b West of Ireland
Division VII c Porcupine Bank
Division VII d Eastern English Channel
Division VII e Western English Channel
Division VII f Bristol Channel
Division VII g Celtic Sea North
Division VII h Celtic Sea South
Division VII j South-West of Ireland – East
Division VII k South-West of Ireland – West
Subarea VIII Bay of Biscay
Division VIII a Bay of Biscay – North
Division VIII b Bay of Biscay – Central
Division VIII c Bay of Biscay – South
Division VIII d Bay of Biscay – Offshore
Division VIII e West of Bay of Biscay
Subarea IX Portuguese Waters
Division IX a Portuguese Waters – East
Division IX b Portuguese Waters – West
Subarea X Azores Grounds
Subarea XII North of Azores
Subarea XIV East Greenland
Division XIV a North-East Greenland
Division XIV b South-East Greenland
   
MEDITERRANEAN AND BLACK SEA
   

Subarea 37.1

Western Mediterranean

Division 37.1.1

Balearic

Division 37.1.2

Gulf of Lions

Division 37.1.3

Sardinia

Subarea 37.2

Central Mediterranean

Division 37.2.1

Adriatic

Division 37.2.2

Ionian

Subarea 37.3

Eastern Mediterranean

Division 37.3.1

Aegean

Division 37.3.2

Levant

Subarea 37.4

Black Sea

Division 37.4.1

Marmara Sea

Division 37.4.2

Black Sea

Division 37.4.3

Azov Sea

 

 

 

 

 

Share iconDalintis