Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Informacija dėl numatomo kai kurių individualių žvejybos galimybių perkėlimo iš 2014 m. į 2015 m.

Vadovaujantis Europos Komisijos pateiktu įgyvendinimo reglamento projektu, pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnio 2 dalį iki žvejybos kvotų taikymo metų t. y. iki 2014 m. spalio 31 d. Lietuva paprašė Europos Komisijos, kad ne daugiau kaip 10 % Lietuvai skirtos ir neišnaudotos 2014 m. kvotos būtų perkelta į kitus metus. Europos Komisija atsižvelgė į Lietuvos prašymą, Reglamentuose (ES) Nr. 1221/2014, (ES) Nr. 1367/2014 ir (ES) Nr. 2015/104 nustatytos 2014 m. nepanaudotos žvejybos galimybės bus perkeliamos ir pridedamos prie 2015 m. individualių žvejybos galimybių, kaip numatyta žemiau pateiktoje lentelėje.

 

 

Šalies kodas

Išteklių kodas

Rūšis

Zonos pavadinimas

Galutinė 2014 m. kvota[1] (tonomis)

2014 m. sužvejotas kiekis (tonomis)

Taikant specialiąją sąlygą 2014 m. sužvejotas kiekis (tonomis)

Galutinės kvotos dalis (%)

Perkeltas kiekis (tonomis)

LT BSF/56712- Juodosios kalavijos V, VI, VII ir XII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

1,000

0

/

0 %

0,100

LT COD/3DX32. Menkės 25–32 pakvadračių ES vandenys

4 618,340

0

1 196,954

25,92 %

461,834

LT GHL/2A-C46 Juodieji paltusai II a ir IV zonų Sąjungos vandenys; V b ir VI zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

11,000

0

/

0 %

1,100

LT RNG/5B67- Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai V b, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

81,000

0

/

0 %

8,100

LT RNG/8X14- Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

4,000

0

/

0 %

0,4001 Reglamentas įsigalios artimiausiu metu paskelbus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Share iconDalintis