Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Informacija dėl akcizais neapmokestintų gazolių, skirtų naudoti akvakultūros ir verslinę žvejybą vidaus vandenyse vykdančioms įmonėms, įsigijimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 4 d. nutarimu Nr. 104 ,,Dėl akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti akvakultūros ir verslinę žvejybą vidaus vandenyse vykdančioms įmonėms, žemės ūkio mokslo, studijų ir mokymo įstaigoms, turinčioms mokomuosius (bandymų) ūkius, įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ (priedas) pakeista neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti akvakultūros ir verslinę žvejybą vidaus vandenyse vykdančioms įmonėms, įsigijimo tvarka.

 

Vidaus vandenyse žvejojančioms įmonės akcizais neapmokestinami gazoliai skiriami pagal einamaisiais metais paskirtas žvejybos kvotas, o akvakultūros įmonėms – pagal nuosavybės, nuomos, panaudos teisės ar kitais pagrindais valdomą ir naudojamą įveistų akvakultūros tvenkinių plotą ir praėjusiais kalendoriniais metais išaugintų ir parduotų akvakultūros produktų kiekį iš hektaro. Įmonėms, auginančioms žuvis uždarosiose akvakultūros sistemose, akcizais neapmokestinami gazoliai skiriami, kai iš jų parduota žuvų ne mažiau kaip 10 kilogramų iš 1 kubinio metro.

 

Vidaus vandenyse žvejojančioms įmonėms, pageidaujančioms įsigyti akcizais neapmokestinamų gazolių, pažymas apie paskirtas žvejybos kvotas išduoda Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, o akvakultūros įmonėms – VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.

Share iconDalintis