Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Informacija Baltijos jūros žvejams

Informuojame, kad 2012 m. vasario 2 d. 11 val. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patalpose Klaipėdoje (Naujoji Uosto g. 8A) vyks Žvejybos kvotų Baltijos jūroje skyrimo komisijos posėdis, kuriame žuvų išteklių naudotojams bus skiriamos 2012 m. žvejybos kvotos Baltijos jūroje (Lietuvai skirtos 2012 m. žvejybos kvotos Baltijos jūroje: rytinių menkių – 3 818 t, vakarinių menkių – 499 t, strimelių – 2 289 t, šprotų – 11 272 t, lašišų –    1 899 vnt.)

Kvotai gauti Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ( toliau – Žuvininkystės tarnyba) Žvejybos kvotų Baltijos jūroje skyrimo komisijai ( toliau – Komisija) pateikiami šie dokumentai:

1. Prašymas skirti kvotą, kuriame nurodoma:

norimų gauti žuvų rūšių žvejybos kvotų dydis ir laivo (-ų), kuriuo (-iais) numatoma žvejoti, pavadinimas (-ai);  

2. Laivo nuomos sutarties (-čių) kopija (-os) ( jei laivas (-ai) nuomojamas (-i));

3. Laivo (-ų) galiojančio (-ių) klasifikacinio (-ių) liudijimo (-ų) kopija (-os) (išskyrus Baltijos jūros priekrantėje žvejojančius laivus).

Dokumentai priimami Žuvininkystės tarnybos patalpose aukščiau nurodytu adresu iki 2012 m. sausio 24 d. 17 val.

Žvejybos kvotos skiriamos vadovaujantis Žvejybos kvotų Baltijos jūroje skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 3D-291 (Žin., 2007, Nr. 66-2568; 2009, Nr. 85-3614, 2011, Nr. 128-6079).

 

Telefonas pasiteirauti (8 46) 310 660

Share iconDalintis