Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Informacija apie žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo komisijos posėdį

2012 m. lapkričio 23 d. įsigaliojo 2012 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1088/2012, kuriuo nustatomos 2013 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės (OL 2012 L 323, p. 2). Šis teisės aktas taikomas nuo 2013 m. sausio 1 d.

 

Lietuvai paskirtos šios žvejybos kvotos:

Žuvų rūšis/išteklius Lietuvai 2013 metams paskirtos žvejybos kvotos (tonomis)
Atlantinės menkės (lot. Gadus morhua morhua) rytinėje Baltijos dalyje, 25–32 Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarybos pakvadračiuose 3 464
Atlantinės menkės (Gadus morhua morhua) vakarinėje Baltijos dalyje, 22–24 Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarybos pakvadračiuose 469
Atlantinės silkės (lot. Clupea harengus harengus), centrinėje Baltijos jūros dalyje, 25–27, 28.2, 29 ir 32 Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarybos pakvadračiuose 2 633
Atlantiniai šprotai (Sprattus sprattus sprattus) Baltijos jūroje, 22–32 Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarybos pakvadračiuose 12 510
Atlantinės lašišos (Salmo salar) Baltijos jūroje, 22-31 Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarybos pakvadračiuose 1 685*

 

Informuojame, kad 2013 m. kovo 26 d. 11 val. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patalpose Klaipėdoje (Naujojo uosto g. 8A, Klaipėda) vyks Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo komisijos (toliau – Komisija) posėdis, kuriame žuvų išteklių naudotojams bus skiriamos 2013 m. žvejybos Baltijos jūroje kvotos

Komisijai pateikiamas prašymas, kuriame nurodoma:

  1. Norimų gauti žvejybos kvotą žuvų rūšis (-ys).
  2. Laivo (-ų), kuriuo (-iais) numatoma žvejoti pavadinimas (-ai).
  3. Laivo (-ų) nuomos sutarties (-čių) kopija (-os), jei laivas (-ai) nuomojamas (-i).

Dokumentai priimami Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patalpose aukščiau nurodytu adresu iki 2013 m. kovo 25 d. 17 val.

Žvejybos kvotos skiriamos vadovaujantis Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-197 (Žin., 2013, Nr. 28-1358).

Telefonas pasiteirauti (8 46) 31 06 60.

Share iconDalintis