Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Informacija apie projektą „Jūrinių buveinių ir rūšių inventorizacija NATURA 2000 tinklo plėtrai Baltijos jūros Lietuvos išimtinėje ekonominėje zonoje“

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau tekste – Žuvininkystės tarnyba) įgyvendina projektą „Jūrinių buveinių ir rūšių inventorizacija NATURA 2000 tinklo plėtrai Baltijos jūros Lietuvos išimtinėje ekonominėje zonoje“, projekto numeris LIFE09 NAT/LT/000234 ( toliau tekste – DENOFLIT )

Žuvininkystės tarnyba kartu su Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutu, Vilniaus universiteto Gamtos tyrimų centro Ekologijos institutu, Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Baltijos aplinkos forumu Lietuvoje ir Lietuvos jūrų muziejumi įgyvendina bendrą projektą DENOFLIT.

Šio projekto koordinatorius yra Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas.

Pagrindinis 2010–2015 metais įgyvendinamo projekto tikslas yra įvertinti dugno buveinių, žuvų ir jūrinių paukščių įvairovę bei pasiskirstymą Baltijos jūros Lietuvos išskirtinės ekonominės zonos (IEZ) rajonuose, o atlikus teritorijų atranką, kriterijus atitinkančiose vietose įsteigti Natura 2000 ekologinio tinklo teritorijas. Projekto metu taip pat numatoma parengti jūrinių teritorijų planavimo ir apsaugos rekomendacijas, išleisti Baltijos jūros gamtinių vertybių vadovą bei Lietuvos jūrų muziejuje įrengti Lietuvos jūrinei teritorijai skirtą ekspoziciją.

Share iconDalintis