Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Informacija apie pradedamą pirkimą (Unguriai)

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba), vykdydama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalies reikalavimus, informuoja apie pradedamą pirkimą:

 

Pirkimo pavadinimas: Ungurių pirkimas.

Pirkimo būdas: supaprastintas atviras konkursas.

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys: Tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 78 p. visais atvejais leidžia supaprastintus pirkimus vykdyti supaprastinto atviro konkurso būdu.

 

Kita informacija:

Pirkimo dokumentai prieinami CVPP.LT

Skelbimas apie supaprastintą pirkimą prieinamas CVPP.LT

Techninės specifikacijos projektas buvo paskelbtas CVPP.LT Pastabų ar pasiūlymų dėl techninės specifikacijos projekto iki nustatyto termino negauta.

Share iconDalintis