Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį.

INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTIS

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, 188752740

 

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius

 

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Gediminas Golcevas, tel.: (8 5) 210 0509, (8 5) 239 8461, mob. tel. 8 698 42 848, faks. (8 5) 239 1176, el. paštas [email protected], interneto adresas http://www.zuv.lt, http://www.zuv.lt/index.php?4036360260

 

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: –

 

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTŲ PARENGIMO PASLAUGOS

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: I pirkimo dalis. Vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus Šilavoto poskyrio tvenkinio M1‘ kapitalinio remonto techninio projekto parengimo paslaugos.

 

II pirkimo dalis. Žuvivaisos skyriaus Žeimenos poskyrio inkubacinio cecho patalpų rekonstravimo/modernizavimo darbų (451,44 kv. m.) techninio projekto parengimo paslaugos.

 

III pirkimo dalis. Žuvivaisos skyriaus Rusnės poskyrio Žuvų auginimo cecho remonto techninio projekto parengimo paslaugos (pastato stogo apšiltinimo (728 kv. m.), vidaus remonto darbų (114,98 kv. m.), elektros skydinės suformavimo, žuvų auginimo cecho ir buitinių vandens nuotekų kanalizavimo sistemos įrengimo techninio projekto parengimas).

 

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus Šilavoto poskyrio tvenkinio M1‘ kapitalinio remonto techninio projekto parengimo paslaugos.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Inžinerinis projektavimas“

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 9399 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Mažiausia kaina

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: –

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 2. Žuvivaisos skyriaus Žeimenos poskyrio inkubacinio cecho patalpų rekonstravimo/modernizavimo darbų (451,44 kv. m.) techninio projekto parengimo paslaugos.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Nacionalinių projektų rengimas”

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 10400,00 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: mažiausia kaina

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: –

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 3. Žuvivaisos skyriaus Rusnės poskyrio Žuvų auginimo cecho remonto techninio projekto parengimo paslaugos (pastato stogo apšiltinimo (728 kv. m.), vidaus remonto darbų (114,98 kv. m.), elektros skydinės suformavimo, žuvų auginimo cecho ir buitinių vandens nuotekų kanalizavimo sistemos įrengimo techninio projekto parengimas).

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Hidrostatybos projektai“

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 27620,00

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: mažiausia kaina

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: –

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2013-02-15

Share iconDalintis