Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Į Nerį bus išleisti žymėti eršketų jaunikliai

Š. m. lapkričio 3 d. 12 val. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos rengia reintrodukcijos (t.y. rūšies pakartotinio įkurdinimo areale, kuriame ji gyveno, bet išnyko ar buvo išnaikinta) akciją, kurios metu į Neries upę ties Vieviu bus išleisti aštriašnipių eršketų (lot. Acipenser oxyrhynchus) jaunikliai.

Eršketai – vieni seniausių planetos gyvūnų. Aštriašnipio eršketo reintrodukcijos darbai yra ilgalaikiai, reikalaujantys didelio kruopštumo ir nemažų darbo sąnaudų. Šiems darbams vykdyti būtina valstybės ir tarptautinė parama. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos eršketų paauginimo ir reprodukcinės bandos formavimo praktinius darbus vykdo remdamasi aštriašnipio eršketo reintrodukcijos Lietuvos vandenyse programa ir Lenkijos Stanislavo Sakovičiaus vardo vidaus vandenų žuvininkystės instituto Olštyne patirtimi. Tarp šių institucijų yra pasirašyta dvišalė bendradarbiavimo sutartis. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus Vytauto Grušausko įsitikinimu reintrodukcijos darbų tikslas – eršketų populiacijos atstatymas ir šiam tikslui įgyvendinti nuosekliai vykdomi įveisimo darbai, truksiantys tol, kol bus užfiksuoti pirmieji į mūsų upes grįžtantys eršketai, kurie į jas buvo išleisti dar būdami jaunikliai.

Pagal dvišalio bendradarbiavimo sutartį šiemet liepos mėnesį įvyko pirmoji eršketų reintrodukcijos akcija – migracijos tyrimų tikslais į Neries ir Šventosios upes buvo išleista 30 žymėtų eršketų jauniklių, kuriuos padovanojo Lenkijos mokslininkai. Į šias žuvis įmontuoti specialūs prietaisai leis Lietuvos, Lenkijos ir Kaliningrado srities mokslininkams stebėti eršketukų migraciją.

Šiuo metu Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Simno ir Rusnės poskyriuose jau pradėti eršketo jauniklių paauginimo ir reprodukcinės bandos formavimo darbai. Iš Lenkijos vidaus vandenų žuvininkystės instituto Olštyne atvežta 10 tūkst. vnt. eršketų mailiaus, kuris toliau auginamas Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos gamybiniuose poskyriuose. Dalis eršketų jauniklių dar šį rudenį bus išleisti į Nemuno baseino upes – Nerį ir Šventąją. Paleisti eršketukai subręs ir atplauks neršti į upes tik po 15–20 metų. „Neabejotina, kad be žmonių pagalbos eršketų ištekliai neatsikurs. Išaugo jau kelios žmonių kartos, nemačiusios legenda tapusios ir Lietuvos upėse gyvenusios žuvies milžinės, todėl tai bus savotiška investicija ateities kartoms“, – sako Vytautas Grušauskas.

Aštriašnipis eršketas šiuo metu yra viena labiausiai nykstančių eršketinių žuvų rūšių, įrašytų į Rusijos, Vokietijos, Lenkijos, Prancūzijos, Lietuvos raudonąsias knygas. Seniau ši rūšis gyveno Lenkijos, Lietuvos, Vokietijos upėse, įtekančiose į Baltijos jūrą. Lietuvoje šis eršketas dažniausiai buvo aptinkamas Nemuno baseine, Nemuno upės intakuose (Neryje, Sčaroje, Merkyje, Šventojoje) ir buvo svarbus žvejybos objektas, dėl žmonių kaltės išnykęs apie 1955 m. Daugelis mokslininkų mano, kad taip įvyko dėl nekontroliuojamos verslinės žūklės, užtvankų statybos ant upių, kuriose jos neršdavo, dėl vandens kokybės blogėjimo ir nerštaviečių naikinimo.

Vytautas Grušauskas reintrodukcijos akcijos metu:

Share iconDalintis