Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Į klausimus apie žuvininkystės produktų iškrovimą, pirminio pardavimo ir supirkimo vietas bei žuvininkystės produktų aukcioną atsako Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos sekretorius Kazys Sivickis (2008-03-21)

Ką ir kodėl nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 27 d. įsakymai Nr. 3D-95 ir Nr. 3D-96?

Šiais įsakymais, kurie parengti atsižvelgiant į menkių išteklių atkūrimą reglamentuojantį 2007 m. rugsėjo 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1098/2007 ir į bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą reglamentuojantį 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, patvirtintos žuvininkystės produktų iškrovimo bei pirminio pardavimo ir supirkimo vietos Klaipėdos uoste.

Reikia pastebėti, kad žuvininkystės produktų iškrovimo bei pirminio pardavimo ir supirkimo vietos Klaipėdos uoste buvo nustatytos ir anksčiau – jos išliko tos pačios. Pagrindinis pasikeitimas, kurį nustato Jūsų minėti įsakymai, yra susijęs su Baltijos menkėmis – jas Klaipėdos uoste nuo šiol galima iškrauti tik vienoje vietoje – mažųjų žvejybos laivų prieplaukos krantinėje (krovos krantinėje), o pirminį Baltijos menkių pardavimą ir supirkimą galima vykdyti tik pirminiame žuvininkystės produktų pardavimo aukcione.

 

Kodėl taip nustatyta?

Visų pirma taip siekiama išsaugoti menkių išteklius ir užkirsti kelią neapskaitomiems žuvininkystės produktų pardavimams – nustačius vieną Baltijos menkių iškrovimo ir pardavimo vietą tikimasi užtikrinti žuvininkystės produktų iškrovimo, pirminio pardavimo ir supirkimo ir žuvininkystės produktų rūšiavimo pagal dydį ir šviežumo kontrolę.

 

Ar ministerija gali reikalauti, kad visos Baltijos menkės būtų parduodamos per aukcioną?

Europos Komisijos žuvininkystės ir jūrinių reikalų generalinis direktoratas, atlikęs ES žvejybos laivų sugautų žuvų iškrovimų analizę, konstatavo, kad skirtumas tarp tikrinamų ir netikrinamų laivų iškraunamų žuvų kiekių yra iki 87 proc. – netikrinami laivai „oficialiai“ iškrauna beveik dvigubai mažiau žuvies. Nustatydama vieną Baltijos menkių iškrovimo ir pirminio pardavimo bei supirkimo vietą Klaipėdos uoste Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija siekia, kad būtų patikrinta 100 proc. menkių iškrovimų Lietuvoje ir taip kovojama su nelegalia jų žvejyba.

Menkės yra ypatingai saugoma Baltijos jūros žuvų rūšis, jų ištekliai yra visiškai nuskurdinti, todėl jie atkuriami pagal specialų planą. Vadovaujantis reglamento (EEB) Nr. 2847/93 14 straipsnio 1 dalimi, siekdama, kad visi iškrovimai valstybėje narėje būtų registruojami, valstybė narė gali reikalauti, kad pirminis žuvininkystės produktų pardavimas vyktų tik aukcione.

Ar visiems Lietuvoje žuvis iškraunantiems žvejams taikomi šie įsakymai?

Šių įsakymų reikalavimai netaikomi Baltijos jūros priekrantės laivams ir jų sugautoms žuvims. Taip pat įsakyme Nr. 3D-95 numatyta išlyga dėl Baltijos menkių iškrovimo laivams, kurių pilnai pakrautų grimzlės gylis yra daugiau nei 4,5 metrai, o dėl pirminio žuvininkystės produktų pardavimo ir supirkimo išimtis numatyta Pirminio žuvininkystės produktų pardavimo, supirkimo ir kontrolės taisyklėse (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 25 d. nutarimas Nr. 1490) – kai žuvininkystės produktus fiziniai asmenys įsigyja iš žuvų išteklių naudotojų (žvejų) asmeniniam vartojimui.

 

Ar tiesa, kad šiuo metu kitose Baltijos jūros valstybėse menkes galima parduoti brangiau nei aukcione Klaipėdoje?

Kiek man žinoma, lyginant su Danijos bei Lenkijos žuvų aukcionais, kainos Klaipėdos aukcione ženkliai didesnės: Danijos aukcionuose šį mėnesį menkių kainos svyravo tarp 2,66 – 4,20 Lt/kg, Lenkijos aukcionuose – 4,70 – 4,90 Lt/kg, o tuo tarpu Lietuvos aukcione net minimali menkių kaina yra 5,55 Lt/kg. Klaipėdos aukcione parduotų menkių vidutinė kaina kovo 6 d. buvo 6,08 Lt/kg, kovo 18 d. – 5,57 Lt/kg. Nuo kovo 6 d. iki kovo 19 d. iš viso parduota 52,5 t menkių, kurių vidutinė kaina buvo 5,72 Lt/kg. Noriu pabrėžti, kad Lietuvos aukcione žuvų kainas formuoja ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių šalių rinka . Kaip parodė Klaipėdos aukciono pardavimų praktika, už didesnę kainą būtų galima parduoti nebent 2-3 proc. pačios aukščiausios rūšies Baltijos menkių.

Share iconDalintis