Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Hagoje vyko susitikimas dėl elektroninių duomenų registravimo sistemų plėtros

2013 lapkričio 20–21dienomis Hagoje vyko techninių ekspertų darbo grupės susitikimas dėl elektroninių duomenų registravimo sistemų plėtros, kuriame dalyvavo Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus vedėjas Tomas Kazlauskas ir Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyresnysis specialistas Rimantas Dapšys.

 

Susitikime buvo aptariami svarbiausi kitų metų projektai bei jų prioritetai. Komisija akcentavo, kad nuo 2014 metų visas žuvininkystės sugavimų bei statistinių duomenų keitimasis vyks standartizuotu formatu FLUX (UK/CEFAC – Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos prekybos komitetui pavaldus tarpvyriausybinis organas) todėl visos valstybės narės turės atnaujinti kontrolės informacines sistemas. Tarp kitų projektų paminėtinas Europos Sąjungos žuvininkystės kontrolės agentūros kuruojamas elektroninių inspektorių patikros aktų projektas. Dabartiniai popieriniai žuvininkystės pareigūnų patikros aktai bus keičiami elektroniniais. Kadangi šiais duomenimis bus galima greitai keistis su kitomis kontrolės institucijomis, didės kontrolės efektyvumas. Susitikime buvo aptariama tolesnė elektroninių žvejybos žurnalų bei palydovinės žvejybos laivų sistemų plėtra. Buvo nuspręsta, kad dalis funkcijų, pvz. sugavimo ar grįžimo į uostą žinutės, bus sujungtos. Žuvininkystės produktų atsekamumo įgyvendinimas ir toliau išlieka vienas svarbiausių 2014 m. uždavinių. Komisijos atstovai patarė laikytis jau sukurtų atsekamumo sistemų standartų, kad būtų galima sklandžiau įgyvendinti keliamus reikalavimus.

 

Susitikime susitarta dėl bendros 2014 m. duomenų apsikeitimo su kitomis šalimis strategijos bei naujų kontrolės priemonių, susijusių su informacinėmis sistemomis, įgyvendinimo ir taikymo.

 

Išsamiau – Tomas Kazlaukas, tel. (8 5) 239 8485, el. p. [email protected];

Rimantas Dapšys, tel. (8 5) 239 1181, el. p. [email protected].

Share iconDalintis