Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Gruodžio 13 d. bus skirstomos perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose 2020–2034 metams

Informuojame, kad vadovaujantis Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-721 „Dėl Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 2019 m. gruodžio 13 d. 10.00 val. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) patalpose (328 kabinete, J. Janonio g. 24, Klaipėdoje) vyks Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos posėdis, kuriame ūkio subjektams bus paskirtos perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose (toliau – perleidžiamosios teisės) 2020–2034 metams.

Perleidžiamosios teisės bus suteikiamos:

FAO kodas

Žuvų rūšis

Žvejybos rajonas

GHL

Juodieji (Grenlandijos) paltusai NEAFC IIa ir IV zonų ES vandenys; Vb ir VI zonų ES ir tarptautiniai vandenys

SRX

Rombinės rajožuvės NEAFC VIa-b, VIIa-c, VIIe-k parajonių ES vandenys

RNG, RHG

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai ir šiauriniai grenadieriai NEAFC Vb, VI, ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenyse

RNG, RHG

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai ir šiauriniai grenadieriai NEAFC VIII, IX, X, XII, XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

BSF

Juodosios kalavijos NEAFC V, VI, VII ir XII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

BLI

Melsvosios molvos NEAFC Vb, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

BLI

Melsvosios molvos NEAFC XII parajonio tarptautiniai vandenys

MAC

Atlantinės skumbrės NEAFC VI, VII, VIIIa, b, d, VIIIe; Vb zonų ES ir tarptautiniai vandenys; IIa, XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

RED

Paprastieji jūros ešeriai NAFO 3LN

RED

Paprastieji jūros ešeriai NAFO 3M

COD

Atlantinės menkės NAFO 3M

GHL

Juodieji (Grenlandijos) paltusai NAFO 3LMNO

WIT

Raudonosios plekšnės NAFO 3NO

SKA

Rombinės rajožuvės NAFO 3LNO

SQI

Šiauriniai trumpačiuptuviai kalmarai NAFO 3+4 pazonės

Pelaginės

Mauritanija

Pelaginės

Marokas

CJM

Peru stauridės

SPRFMO

PRA

Šiaurinės krevetės

Svalbardas

PRA

Šiaurinės krevetės

NAFO 3M

Ūkio subjektai, perleidžiamų teisių skaičiavimams, galės pasirinkti 3 kalendorinius metus iš 2009–2018 m. laikotarpio.

Perleidžiamoji teisė suteikiama tik ūkio subjektams, teisėtais pagrindais valdantiems Lietuvos Respublikos žvejybos laivą.

Ūkio subjektai, turintys teisę ir pageidaujantys gauti perleidžiamąsias teises į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose 2020–2034 metams, ne vėliau nei iki 2019 m. gruodžio 5 d. per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai atvykęs į Žuvininkystės tarnybą (J. Janonio g. 24, Klaipėda) pateikia:

1. Aprašo 1 priede nurodytą prašymą, kuriame nurodo:

  • – norimas gauti perleidžiamąsias teises pagal žuvų rūšis ir žvejybos zonas;
  • – Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (-ų), kuriuo (-iais) numato žvejoti, pavadinimą (-us);
  • – pasirenkamus 3 kalendorinius metus iš 10 paskutinių kalendorinių metų, kaip numatyta Žuvininkystės įstatymo 174 straipsnio 1, 2, 3, 8 ir 9 dalyse;

2. ūkio subjektui atstovaujančio atsakingo asmens pasirašytą pažymą apie kiekvienais iš pasirinktų 3 kalendorinių metų sumokėtus į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą su darbo santykiais susijusius mokesčius (kaip nurodyta Aprašo 12);

3. asmens dokumento (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) arba Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo (kai ūkio subjektas juridinis asmuo) kopiją;

4. Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (-ų) nuomos sutarties (-čių) kopiją (-as), jei laivas (-ai) nuomojamas (-i);

5. su juridinio asmens reorganizavimu susijusių dokumentų (reorganizavimo sąlygų, pirkimo–pardavimo sutarčių, juridinių asmenų registro išrašo ir pan.) kopijas, jei ūkio subjektas, norintis gauti perleidžiamąją teisę, buvo reorganizuotas arba susikūrė po reorganizavimo per paskutinius 10 kalendorinių metų.

Prašymo forma.

Telefonas pasiteirauti 8 700 14 938

Share iconDalintis