Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Grįžus iš Europos žuvininkystės kontrolės agentūros seminaro

2013 m. lapkričio 12–13 dienomis Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Tarptautinių reikalų ir rinkos skyriaus vyriausioji specialistė Eugenija Bukienė ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovė Rūta Daukšienė buvo išvykusios į Vigo (Ispanijos Karalystė) miestą, kur dalyvavo Europos Žuvininkystės kontrolės agentūros seminare dėl 1005/2008 Reglamento įgyvendinimo.

 

Seminare dalyvavo daugumos ES šalių narių žuvininkystės specialistai, Europos Komisijos DG MARE generalinio direktorato, Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (EFCA) atstovai. Danielle Smith iš Europos Komisijos supažindino dalyvaujančiuosius su 2013 metais Europos Komisijos atliktais darbais, trečiosiose šalyse organizuotomis misijomis, parengtais teisės aktų projektais dėl nebendradarbiaujančių trečiųjų šalių bei su ES dokumentų rengimo procedūra. EFCA pranešėja Petra Spaniol informavo apie 2013 metais rengtas regionines darbo grupes, jų metu diskutuotus klausimus bei pasiektus rezultatus, suvienodinant šalių narių veiksmus tam, kad būtų užkirstas kelias nelegalios, nedeklaruotos ir neteisėtos žvejybos (toliau – NNN) žuvininkystės produktams patekti į Europos Sąjungos rinką.

 

Šalių narių atstovai pasidalino žvejybos laivų iškrovimų bei importo kontrolės patirtimi, supažindino su atliktų tyrimų rezultatais, pastebėjimais, išvardino teisės aktų spragas, dėl kurių į ES rinką gali patekti nekontroliuojamų žuvininkystės produktų, kurių sudėtyje yra mažiau nei 20 proc. žuvų – šie produktai į reglamento taikymo sritį nepatenka, su šiais produktais neteikiamas sugautų žuvų kiekio sertifikatas, kuris užtikrina, kad rinkai teikiamos žuvys sužvejotos legaliai, deklaravus sugavimus ir laikantis žuvininkystės valdymo planų.

 

Baigiantis seminarui Europos Komisijos ir EFCA atstovai aptarė ateinančių metų planus, CFCA specialistai – inspektoriams skirtas mokymų programas, nuo kitų metų planuojamus pradėti EFCA mokymus rinkos, prekybos ir NNN klausimais. Deja, dėl finansų stygiaus Lietuvos, kaip ir kitų Baltijos regiono šalių atstovai galės dalyvauti tik metiniame visų šalių narių susitikime Vigo mieste 2014 m. lapkričio mėn., o į regioninių darbo grupių susitikimus nevyks.

 

Išsamiau – Eugenija Bukienė, tel. (8 5) 239 8425, el. p. [email protected]

Share iconDalintis