Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Geteborge vyko regioninės rizikos analizės sistemos techninių ekspertų susitikimas

2014 m. birželio 17–18 dienomis Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Stebėsenos ir kontrolės skyriaus vedėjas Tomas Kazlauskas dalyvavo Geteborge vykusiame Europos Sąjungos Žvejybos kontrolės agentūros žvejybos ekspertų darbo grupės susitikime sugautų žuvų išmetimo atgal į jūrą uždraudimo klausimu.

Susitikime dalyvavę ES šalių ekspertai suformulavo uždavinius, pagrindines problemas bei laukiamus rezultatus, kuriant sugautų žuvų išmetimo atgal į jūrą draudimo rizikos analizės sistemą, kuri bus taikoma vykdant specialias kontrolės inspekcines programas. Rizikos analizės sistema turės veikti regioniniu lygmeniu ir bus naudojama trijuose etapuose: ilgo laikotarpio planavimo (metinio), vidutinio (iki 6 mėn.) ir trumpo (tiksliniai laivų sąrašai). Nuspręsta, kad rizikos analizės sistema turi būti bendro pobūdžio ir plačiai pritaikoma, turi tikti skirtingoms BJP kampanijoms bei tinkama situacijoms, kada nepakanka statistinių duomenų apie žvejybos laimikį. Rizikos koeficientas bus nustatomas pagal konkrečios žvejybos mastą, pažeidimų dažnį ir gali būti koreguojamas atsižvelgiant į daugiamečių žvejybos išteklių atkūrimo planų, žvejybos uždraudimų ar kitas atitinkamas nuostatas. Konkreti rizika galės būti mažinama, esant papildomoms kontrolės ar techninėms priemonėms, tokioms kaip: selektyvūs žvejybos įrankiai, stebėtojai laivuose, papildomi patikrinimai jūroje ir pan. Išanalizavus rizikos analizės rezultatus, rizikos skaičiavimo modelis kas kartą turės būti peržiūrimas ir koreguojamas.

Šie pagrindiniai principai bus pritaikyti praktiškai kuriant rizikos analizės informacinę sistemą. Ar ši informacinė sistema bus centralizuota ir administruojama Europos Sąjungos žvejybos kontrolės agentūros, ar lokali ir valdoma nacionaliniu lygmeniu, bus nuspręsta artimiausiuose susitikimuose.

Share iconDalintis