Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Gera naujiena žvejams: kvotos bus perskirstytos

Žemės ūkio ministerijai tarpininkaujant dalis strimelių ir šprotų žvejybos kvotos bus atiduota Baltijos jūroje žvejojančioms mažosioms įmonėms. Šios įmonės galės sugauti daugiau žuvų, nes viena bendrovė informavo ministeriją apie ketinimą atsisakyti dalies  žvejybos kvotos, kuri jai turėtų būti skirta iš šių metų Lietuvai skirtos kvotos likučio. Tokiu būdu galėtų būti pasiektas taikus kompromisas dėl žvejybos kvotų perskirstymo, iš esmės nekeičiant Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo taisyklių. 2014 metų žvejybos Baltijos jūroje kvotų likutis (25 proc.) bus skirstomas artimiausiu metu.

Žemės ūkio ministerija atkreipia dėmesį, kad kol nėra atitinkamų nuostatų Žuvininkystės įstatyme, ji negali iš esmės keisti taisyklių ir nustatyti naujų kvotų skyrimo kriterijų. O Lietuvos teismai laikosi pozicijos, kad žvejybos kvotų skirstymas neturi būti sustabdytas, nes tokiu atveju būtų pažeisti visų žvejų interesai ir Lietuvai skirtos žvejybos kvotos liktų nepanaudotos.

Šiuo metu žvejų bendruomenei yra pateiktos Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo taisyklės su įrašyta papildoma nuostata, kaip žvejybos kvota būtų paskirstoma tuo atveju, jeigu jos savanoriškai atsisako kažkuri iš žvejybos veiklą vykdančių įmonių. Dabar susiklosto būtent tokia situacija. Neabejojama, kad šis taisyklių pakeitimas sumažins pastaruosius dvejus metus Baltijos jūros žvejų bendruomenėje tvyrančią įtampą ir sudarys sąlygas atkurti pusiausvyrą žvejų bendruomenėje, atsižvelgiant ne tik į teisinius ar ekonominius, bet ir socialinius aspektus.

Įvertindama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išsakytą poziciją, Žemės ūkio ministerija parengė ir Žuvininkystės įstatymo galimo keitimo alternatyvų įvertinimą, kuris artimiausiu metu bus pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Share iconDalintis