Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Gauta finansinio instrumento „SEED MONEY FACILITY“ parama

ŽUVININKYSTĖS TARNYBA SU PARTNERIAIS GAVO FINANSINIO INSTRUMENTO „SEED MONEY FACILITY“ PARAMĄ SIEKIANT PARENGTI BENDRĄ PROJEKTĄ „Ilgalaikės Baltijos jūros Aštriašnipių erškėtų Acipenser  oxyrinchus išteklių atkūrimo programos įgyvendinimas“

 

Žuvininkystės tarnyba pastaruoju metu kartu su kitu NACEE nariu- Stanislavo Sakovičiaus vardo vidaus vandenų žuvininkystės institutu – bei dar keliomis valstybėmis glaudžiai bendradarbiauja aštriašnipių eršketų Acipenser  oxyrinchus išteklių atkūrimo Baltijos jūroje ir į Baltijos jūrą įtekančiose upėse klausimu. Šiuo metu Žuvininkystės tarnyba vykdo Aštriašnipio eršketo reintrodukcijos programą, pagal kurią kasmet tam tikras aštriašnipių eršketų kiekis įveisiamas į upes, kurios istoriškai buvo tinkamos migracijai ir nerštui. Taip pat Žuvininkystės tarnyba kartu su Ekologijos instituto Gamtos tyrimų centru vykdo šių karališkų žuvų migracijos Lietuvoje tyrimus.

Siekiant atstatyti per pastarąjį šimtmetį visiškai išnykusią Aštriašnipio eršketo populiaciją Baltijos jūroje, būtinas valstybių esančių šalia Baltijos jūros bendradarbiavimas ir kiekvienos jų indėlis siekiant šio tikslo. Vadovaujantis HELCOM rekomendacijomis bei ES Baltijos jūros regiono strategijos tikslais, kelios ES valstybės narės (bendradarbiaudamos ir su Kaliningrado sritimi) ėmėsi iniciatyvos bendromis pastangomis atkurti Baltijos jūros Aštriašnipių erškėtų Acipenser  oxyrinchus išteklius, kurie šiuo metu yra išnykę. To pasėkoje, gimė idėja parengti bendrą projektą, kuris būtų finansuojamas iš LIFE+ programos. Lietuvos dalies minėto projekto tikslas – atkurti ir išsaugoti Aštriašnipių erškėtų Acipenser  oxyrinchus populiaciją Lietuvos vandenyse ir Baltijos jūroje, išplečiant minėtų žuvų veisimo bazę ir padidinant paaugintų išleidžiamų šių žuvų jauniklių kiekį į mokslininkų identifikuotas upes, t.y. istorines Aštriašnipių erškėtų Acipenser  oxyrinchus  buveinių vietas, sukuriant jų reprodukcinį genofondą tolimesniems darbams bei vykdant mokslinius tyrimus, susijusius su šių žuvų biologija ir migracija.

Š.m. balandžio mėn. minėtame tarptautiniame projekte planuojančios dalyvauti šalys kartu pateikė paraišką tikintis gauti finansavimą iš finansinio instrumento „Seed money facility“ koordinaciniams ir pasirengimo darbams rengiant bendrą projektą. Balandžio pabaigoje įvyko pasitarimas Olštyne projekto rengimo klausimams aptarti. Susitikime dalyvavo Lietuvos, Lenkijos, Rusijos bei Vokietijos žuvininkystės specialistai. Š.m. birželio pab. mus pasiekė žinios, kad Lietuvos kartu su partneriais pateiktam projektui bus skirta parama iš „Seed money facility“. Jau š.m. rugsėjo mėn numatomas pirmasis susitikimas ruošiant bendrą projektą „Ilgalaikės Baltijos jūros Aštriašnipių erškėtų Acipenser  oxyrinchus išteklių atkūrimo programos įgyvendinimas“.

Share iconDalintis