Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Europos žuvininkystės kontrolės agentūros laivas „Lundy Sentinel“ pirmą kartą atvyksta į Klaipėdos uostą

2019 m. vasario 18 d. Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (angl. EFCA) laivas „Lundy Sentinel“ įplaukė į Klaipėdos uostą žuvininkystės kontrolės pareigūnų įlaipinimui bei atsargų papildymui. Šiuo laivu Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žvejybos kontrolės pareigūnai kartu su kitų šalių specialistais vyks į jungtinę kontrolės misiją Baltijos jūroje.

Vienas iš pagrindinių Europos sąjungos bendros žuvininkystės politikos tikslų – tvari žvejyba jūrų vandenyse. Šis tikslas gali būti pasiektas tik visoje žuvininkystės pramonėje laikantis žvejybos taisyklių.

Kadangi Europos Sąjungos Baltijos regiono šalių, tarp jų ir Lietuvos, žvejybos laivai laisvai žvejoja vieni kitų vandenyse, labai aktualu užtikrinti, kad ši žvejyba būtu kontroliuojama koordinuotai, pavyzdžiui, kad būtų užtikrinta Lietuvos laivų, žvejojančių Lenkijos arba Danijos vandenyse, kontrolė. Šiuo tikslu šalys bendradarbiauja pagal Jungtinės veiklos planą. Planas pagal rizikos veiksnių analizės rezultatus nustato, kada ir kur bus sutelkiamos bendros šalių žvejybos kontrolės pajėgos: kontrolės laivai, orlaiviai ir bendros žvejybos kontrolės pareigūnų komandos. Šalys pasikeisdamos vadovauja šioms operacijoms. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pareigūnai operacijas koordinuoja reguliariai ir  kasmet  vyksta į žvejybos kontrolės laivus ir uostus užsienyje.

Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytos vienodos pagrindinės verslinės žvejybos taisyklės ir reikalavimai kontrolės sistemai. Visose šalyse taikomi tie patys principai ir reikalavimai šios žvejybos licencijavimui, žvejybos leidimų išdavimui, žvejybos veiklos registravimui ir kt. Tačiau juos įgyvendina ES šalių nacionalinės institucijos. Siekiant padėti ES šalims koordinuoti savo kontrolės veiksmus, taikyti vienodus patikrinimų standartus ir efektyvinti savo veiklą, įsteigta Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (angl. European Fisheries Control Agency).

Nuo 2018 m. agentūra taip pat suteikė ES šalims galimybę nemokamai žvejybos kontrolei naudoti agentūros valdomą ir administruojamą laivą „Lundy Sentinel“. Šis naujas (pastatytas 2016 m.) daugiafunkcis laivas be žvejybos kontrolės gali būti sėkmingai naudojamas pasienio, muitinės, paieškos ir gelbėjimo, taršos kontrolei jūroje ir kitoms pakrančių apsaugos funkcijoms vykdyti. Be patruliavimo Baltijos jūroje agentūros laivas praėjusiais metais taip pat atliko žvejybos kontrolės misijas Juodojoje jūroje, Viduržemio jūroje, Šiaurės Atlanto vandenyne, Šiaurės jūroje ir kt. Taip pat agentūros laivas jau yra sėkmingai dalyvavęs tarptautinėse operacijose, bendradarbiaujant su Interpolu, Europolu ir kitomis ES valstybių atitinkamomis institucijomis. Nuo 2018 m. laive žvejybos kontrolės misijas Baltijos jūroje vykdo ir Lietuvos žvejybos kontrolės pareigūnai. Kartu su kitų šalių kolegomis jie tikrina žvejybos laivus, žuvų laimikius juose, žvejybos įrankius, dokumentus ir žvejybos taisyklių laikymąsi. Laivas visada yra pasirengęs suteikti pagalbą nelaimės jūroje ištiktiems žvejams ir kitiems asmenims.

Share iconDalintis