Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Europos žuvininkystės kontrolės agentūroje vyko sistemos MARSURV naudotojų techninės darbo grupės susitikimas

Š. m. kovo 12 d. Ispanijos Karalystės Vigo mieste vykusiame susitikime dėl MARSURV sistemos techninės darbo grupės įsteigimo, dalyvavo Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (EFCA), Europos saugios laivybos agentūros (EMSA), Belgijos, Danijos, Ispanijos, Airijos, Italijos, Lietuvos, Lenkijos, Nyderlandų, Jungtinės Karalystės ir Maltos žuvininkystės kontrolės specialistai. Lietuvai šiame susitikime atstovavo Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Radaitytė.

Susitikimo metu EMSA pristatė IMDatE platformos, jungiančios įvairias jūrines stebėjimo informacines sistemas, veikimo gaires, EFCA ir šalių narių atstovai – bandomųjų projektų naudojant MARSURV sistemą, skirtą žvejybos veiklos stebėsenai, rezultatus. Dalyvavusios šalys narės susibūrė į MARSURV sistemos techninę darbo grupę, kuri dalyvaus plėtojant MARSURV sistemą. Likusios ES šalys narės taip pat kviečiamos prisidėti prie grupės veiklos, užtikrinant tvarios žvejybos principų įgyvendinimą.

Išsamiau el. paštu [email protected] arba tel. (8 5) 210 0521.

Share iconDalintis