Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Europos Sąjungos žuvininkystės kontrolės agentūra pradėjo bendrų veiklos planų regioninės rizikos analizės sistemos projektą

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus vedėjas Erlandas Lendzbergas ir Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus vedėjas Tomas Kazlauskas kovo 19–20 d. dalyvavo Kopenhagoje vykusiame Europos Sąjungos žuvininkystės kontrolės agentūros (toliau – Agentūra) organizuotame seminare dėl bendrų veiklos planų rengiant regioninės rizikos analizės sistemos projektą.

Europos Sąjungos šalys narės vykdo bendrus žvejybos kontrolės planus įvairiuose regionuose (Baltijos, Šiaurės, Viduržemio jūrose ir Atlanto vandenyne), kai žvejybos kontrolei  koordinuotai sutelkiami ir panaudojami žmogiškieji ir materialiniai ištekliai. Kad būtų užtikrintas kontrolės efektyvumas, kiekviena šalis, remdamasi rizikos analizės išvadomis, nustato tikrintinų laivų sąrašus.

Siekiant tokiems patikrinimams sudaryti bendrą tikrintinų žvejybos laivų sąrašą, Agentūra inicijavo projektą, kuriuo bus sukurta bendra rizikos analizės sistema. Rizikos analizė turi remtis visais įmanomais duomenimis iš patikrinimų, pažeidimų, pritaikytų sankcijų bei išorinių informacijos šaltinių. Pasirenkant žvejybos laivus patikrinimams turi būti atsižvelgiama į rizikos analizės išvadas. Tikrinant tik tuos objektus, kurie potencialiai gali pažeisti žvejybos taisykles, atsiranda galimybės efektyvesnei kontrolei bei taupomi ištekliai.

Lietuvos delegacija paskyrė atstovus rengti šį projektą ir pateikė kelis siūlymus dėl unifikuotų rizikos vertinimo kriterijų, tikrintinų žvejybos laivų sąrašo sudarymo principų ir kt.

 

Išsamiau apie susitikimą telefonu (8 46) 36 57 45 arba el. paštu [email protected]

Share iconDalintis