Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Europos Sąjungoje stiprinamas bendradarbiavimas sienų apsaugos ir žvejybos kontrolės srityje

Trys Europos Sąjungos agentūros, reaguodamos į pastarųjų dienų iššūkius, suvienijo savo pastangas kovojant su sienų režimo, žvejybos taisyklių  ir aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimais. Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX), Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EFCA) ir Europos saugios laivybos agentūra (EMSA) kartu su Europos Sąjungos šalimis narėmis vykdo daugiafunkces operacijas sienų, žvejybos ir aplinkosaugos kontrolės srityje. Vienu metu sutelkiant kontrolės laivus, orlaivius ir kitas priemones jūroje kelioms funkcijoms vykdyti didinamas kontrolės efektyvumas.

Nuo 2017 m. toks bendradarbiavimas pradėtas ir Baltijos jūros regione. Šiais metais rugpjūčio 22 d. FRONTEX būstinėje Varšuvoje, Lenkijoje, įvyko Baltijos jūros regiono bendradarbiavimo sienų ir žvejybos kontrolės srityje darbo grupės susitikimas, kuriame dalyvavo Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovai.

Susitikimo metu buvo aptartas ir patvirtintas 2018 m. bendradarbiavimo Baltijos jūros regione planas. Diskusijų metu dalyviai susitarė dėl      Europos agentūrų pagalbos šalims narėms apimčių, priemonių, duomenų apsikeitimo principų. Buvo nustatyti reikalavimai kiekvienoje šalyje paskirtajam komunikacijos pareigūnui.

2018 m. Žuvininkystės tarnyba pagal Baltijos jūros specialiąją kontrolės ir inspektavimo programą (toliau – SKIP), patvirtintą 2013 m. birželio 21 d. komisijos įgyvendinimo sprendimu Nr. 2013/305/ES, kuriuo nustatoma specialioji Baltijos menkių, atlantinių silkių, atlantinių lašišų ir atlantinių šprotų išteklių žvejybos Baltijos jūroje kontrolės ir inspektavimo programa, ir Baltijos jūros Bendros veiklos planą (toliau – BVP), kuris patvirtintas 2017 m. gruodžio 13 d. Europos Sąjungos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomojo direktoriaus sprendimu, koordinuos dalį BVP vykdymo. Koordinavimo metu visi žvejybos kontrolės veiksmai bus derinami su 2018 m. bendradarbiavimo Baltijos jūros regione planu.

 

Išsamiau: Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus vedėjas E. Lendzbergas, tel. 8 (46) 365 745, el. paštas [email protected]

 

Share iconDalintis