Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Europos Sąjunga ir Rusijos Federacija tęsia bendradarbiavimą žvejybos kontrolės srityje

2017 m. liepos 3–4 d. Briuselyje vyko 7-asis Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos žvejybos kontrolės ir stebėsenos darbo grupės (toliau – darbo grupė) susitikimas, kuriame kartu su Europos Komisijos, Europos žvejybos kontrolės agentūros, Lenkijos atstovais dalyvavo ir Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus vedėjas Erlandas Lendzbergas.

 

Susitikimo dalyviai konstatavo, kad darbo grupė 2016–2017 metais dirba pagal planą, tačiau lėčiau nei buvo numatyta, todėl pasiūlyta veiklą pratęsti 2017–2018 metų laikotarpiui suintensyvinant papildomomis iniciatyvomis.

 

Susitikimo metu Europos Komisijos atstovai pristatė pastebimą ES šalių pažangą įgyvendinant žvejybos kontrolės teisės aktus savo šalyse, ypač dėl elektroninių žvejybos kontrolės priemonių, bendrų kontrolės veiksmų, regioninių rizikos veiksnių vertinimo ir biurokratinių kliūčių mažinimo. Pagerėjo ES bendros žuvininkystės politikos ir Jūrų strategijos sąveika. Tačiau liko dar kai kurių trūkumų, pavyzdžiui duomenų apsikeitimo ir patvirtinimo (ypač mažos apimties žvejybos laivų kontekste), sankcijų už pažeidimus skirtumai ir glaudaus bendradarbiavimo tarp šalių stoka.

 

Rusijos Federacijos atstovai supažindino su naujausiais žvejybos kontrolės srities teisės aktų pasikeitimais ir atnaujinimais, pristatė šiais metais pradėtą elektroninių žvejybos žurnalų įdiegimo žvejybos laivuose bandomąjį projektą ir informavo, kad nuo 2018 metų šie žurnalai bus įdiegti visuose laivuose. Elektroninių žvejybos žurnalų, elektroninių žvejybos licencijų ir elektroninių veterinarinių leidimų sistemos ateityje taps atsekamumo sistemos pagrindu ir padės kovojant su nelegalia žvejyba. Rusijos Federacija informavo, kad kompetentingoms ES organizacijoms gali suteikti prieigą prie išduotų žuvininkystės produktų eksporto sertifikatų duomenų bazės ir pasiūlė apsvarstyti galimybes keistis ekspertais žvejybos kontrolės, stebėsenos ir reglamentavimo srityse.

 

Europos žvejybos kontrolės agentūros atstovas pristatė šios agentūros tikslus ir uždavinius, teikiamą pagalbą ES šalims vykdant bendrus žvejybos kontrolės planus, grindžiant juos rizikos veiksnių vertinimais. Rusijos Federacijos atstovai išreiškė suinteresuotumą apsikeičiant duomenimis bei rizikos vertinimo rezultatais žvejybos Baltijos jūroje kontrolės srityje.

 

Darbo grupė patvirtino 2017–2018 m. darbo planą ir pasiūlė, kad kitas darbo grupės susitikimas vyktų Rusijos Federacijoje.

 

Išsamiau tel. 8 (46) 36 57 45, el. p. [email protected]

 

 

Share iconDalintis