Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Europos Komisijos pasiūlymai dėl Baltijos žvejybos kvotų 2016 m.

Europos Komisija pateikė 2016 m. žvejybos Baltijos jūroje galimybių reglamento pasiūlymą. Šiuo reglamentu bus nustatytas dešimties pagrindinių Baltijos jūros komercinių išteklių žuvų kiekis, kurį galės sužvejoti ES žvejai 2016 metais, dar vadinamas bendruoju leidžiamu sužvejoti kiekiu. Taip pat reglamentu bus paskirstytos žvejybos galimybės Baltijos jūroje 2016 metams aštuonioms ES Baltijos jūros regiono valstybėms. Septyniems iš dešimties kvotuojamų Baltijos jūros išteklių Komisija, remdamasi Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto  ir Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) duomenimis, siūlo nustatyti tokį sužvejoti leidžiamą žuvų kiekį, kuris neviršytų didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio. Visų išteklių didžiausią tausųjį lygį ES ketina pasiekti vėliausiai iki 2020 m.

 

Varšuvoje vykusiame BALTFISH Baltijos jūros regiono forume bei aukšto lygio susitikime Baltijos jūros regiono šalys kartu su Europos Komisija, nevyriausybinėmis organizacijomis bei ICES aptarė 2016 m. siūlomas žvejybos galimybes Baltijos jūroje. Susitikimo metu Baltijos regiono šalys apsikeitė savo nuomonėmis ir išsakė pozicijas. Remiantis šiomis pozicijomis taip pat po diskusijų per Europos Tarybos Vidaus ir išorės žuvininkystės darbo grupių posėdžius turėtų būti pasiektas bendras kompromisas, kurio pagrindu bus siekiama politinio ES žemės ūkio ministrų sutarimo spalio mėn. vyksiančiame Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdyje dėl žvejybos galimybių Baltijos jūroje.

 

Europos Komisijos siūlomos tokios žvejybos galimybės Baltijos jūroje 2016 metams: menkė rytinėje Baltijos jūros dalyje – 41 143 t (-20 proc. palyginti su 2015 m. žvejybos galimybėmis); strimelė centriniame Baltijos jūros baseine – 201 000 t (+8,6 proc. palyginti su 2015 m. žvejybos galimybėmis); šprotai – 184 336 t (-13,7 proc. palyginti su 2015 m. žvejybos galimybėmis).

 

Informacija iš LR ŽŪM tinklalapio

http://zum.lrv.lt/lt/naujienos/europos-komisijos-pasiulymai-del-baltijos-zvejybos-kvotu-2016-m

Share iconDalintis