Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Europos Komisijos FIDES sistemos specialistų suorganizuoti mokymai Žuvininkystės departamente

Europos Komisijos FIDES sistemos specialistų suorganizuoti

mokymai Žuvininkystės departamente

 

2008 m. balandžio 10-11 bei 17-18 dienomis Žuvininkystės departamente prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos vyko Europos Komisijos Generalinio žuvininkystės ir jūrinių reikalų direktorato Išorinės politikos ir rinkos direktorato suorganizuoti mokymai. Dviejų dalių mokymų tikslas – pasirengti darbui su FIDES („Fisheries Integrated Data Exchange System” angl. k. – Integruota žuvininkystės duomenų apsikeitimo sistema) (toliau – FIDES) sistema, per kurią Europos Komisijai teikiama visa informacija, susijusi su žuvininkystės išteklių valdymu.

Mokymuose dalyvavo Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos bei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro specialistai, teikiantys Europos Komisijai duomenis apie žuvų sugavimus bei žuvų rinką.

Mokymų metu Europos Komisijos FIDES specialistai Lietuvos Respublikos institucijų asmenis, dirbančius su FIDES, supažindino su sistemos veikimo principais bei galimybėmis tiek teikiant, tiek gaunant informaciją apie Europos Sąjungos šalių narių žuvų sugavimus bei žuvų rinką.

Pirmoje mokymų dalyje gilintasi į ES reglamentų, nustatančių žuvų rinkos duomenų teikimo Europos Komisijai, reikalavimus. Šie duomenys – žuvų bei jų gaminių importo kiekiai, vertės, intervencijos mechanizmo naudojimas išimant iš rinkos žuvis bei kt. – reikalingi žuvų rinkos pokyčių sekimui bei priežiūrai. Pirmosios mokymų dalies metu buvo demonstruota, kaip per FIDES Europos Komisijai turi būti teikiamos ataskaitos apie gamintojų organizacijoms išmokėtas Europos Sąjungos paramos lėšas, išdėstyti pagrindiniai ataskaitų formavimo reikalavimai.

Antrosios mokymų dalies užsiėmimų uždavinys buvo pademonstruoti Lietuvos specialistams kaip Europos Komisijai tinkamai per FIDES sistemą pateikti žvejybos kontrolės užtikrinimui bei žuvininkystės išteklių valdymui reikalingus duomenis (Lietuvos Respublikos žvejybos įmonių žuvų sugavimus Baltijos jūroje, Atlanto bei kituose vandenynuose pagal žuvų rūšis bei žvejybos rajonus), kvotų apsikeitimo tarp šalių narių procedūras, žvejybos nutraukimą išnaudojus tam tikras žuvų sugavimo kvotas.

Mokymų metu buvo gilintasi į FIDES sistemos veikimo ypatumus, aiškintasi, kaip išvengti duomenų perdavimo metu kylančių nesklandumų ir užtikrinti, kad Europos Komisijai būtų laiku teikiami tikslūs Lietuvos Respublikos žvejybos įmonių sugavimų bei žuvų rinkos pokyčius atspindintys duomenys.

Share iconDalintis