Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Europos Komisijai išsiųstas derinti Lietuvos žuvininkystės sektoriaus veiksmų programos projektas

Žemės ūkio ministerija Europos Komisijai oficialiai derinti pateikė Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos projektą.

Žuvininkystė – daugiametes tradicijas ir patirtį turintis ekonomikos sektorius, apimantis žvejybos, akvakultūros ir žuvų perdirbimo veiklas ir atskiruose Lietuvos regionuose sukuriantis nemažą darbo vietų skaičių. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programa padės pasirengti įgyvendinti ES bendrosios žuvininkystės politikos ir integruotos jūrų politikos ilgalaikius strateginius tikslus, įskaitant tvarios konkurencingos žvejybos ir akvakultūros, subalansuotos žuvininkystės regionų vystymo ir kitų veiklų plėtrą.

Programos derinimo procedūros turėtų trukti apie tris mėnesius. Šis terminas gali būti pratęstas priklausomai nuo Europos Komisijos Lietuvai pateiktų klausimų ir atsakymų į juos. Įvertindama Europos Sąjungos ir valstybės paramos svarbą Lietuvos žuvininkystės sektoriui, Žemės ūkio ministerija sieks, kad veiksmų programa būtų patvirtinta kuo greičiau.

Share iconDalintis