Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Europos Komisija siūlo didinti menkių ir šprotų kvotas 2017 metais

Europos Komisijos pasiūlymas dėl žvejybos Baltijos jūroje 2017 metais grindžiamas neseniai priimtu daugiamečiu žvejybos Baltijos jūroje valdymo planu, kuriame atsižvelgiama į 2016 m. gegužės mėn. gautas mokslines rekomendacijas. Šiame plane siūloma šešių iš dešimties išteklių (vakarinės dalies, Botnijos įlankos ir centrinės dalies silkių, šprotų bei jūrinių plekšnių išteklių ir pagrindinio baseino lašišų išteklių) sužvejojamo kiekio apribojimus padidinti, o dviejų išteklių (Rygos įlankos silkių ir Suomijos įlankos lašišų) sumažinti. Likusių dviejų išteklių (vakarinės ir rytinės Baltijos jūros dalių menkių išteklių) sužvejojamo kiekio apribojimus Europos Komisija pasiūlys vėliau, nes turi surinkti daugiau informacijos. Šprotų ir strimelių kvotas, skirtas Lietuvai, siūloma didinti 40 proc. ir 8 proc. atitinkamai.

Europos Komisijos pasiūlymu daugiausiai didinamas jūrinių plekšnių leidžiamas sužvejoti kiekis, net 95 proc., mat jų ištekliai, nuolat augę nuo 2008 m., šiuo metu yra geros būklės. Taip pat šį padidinimą lėmė ir reikalavimas, įvestas siekiant panaikinti žuvų išmetimo į jūrą praktiką, kad žvejai nuo 2017 m. iškrautų visas sužvejotas jūrines plekšnes.

Lietuvai šiuo pasiūlymu nustatoma 5580 tonų strimelių žvejybos kvota (8 % daugiau nei 2016 m.) ir 14130 tonų šprotų žvejybos kvota (beveik  40 % daugiau nei 2016 m.).

Vakarinės Baltijos jūros dalies menkių išteklių būklė, Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) duomenimis, šiemet nepagerėjo. Verslinės ir mėgėjų žvejybos intensyvumas tebėra didelis, o taikytos priemonės nepadėjo atnaujinti išteklių tiek, kiek tikėtasi. Europos Komisija drauge su nacionalinėmis institucijomis ir suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant verslinės žvejybos vykdytojus ir žvejus mėgėjus, ieško būdų, kaip padėti šiems ištekliams atsinaujinti tuo pačiu išlaikant ir žvejybos sektoriaus ekonominį gyvybingumą. Europos Komisija paprašė savo patariamosios mokslo įstaigos STECF ištirti mėgėjų žvejybos poveikį Baltijos jūros menkių ištekliams ir įvertinti įvairias galimas išteklių valdymo priemones. Gavusi išvadas ji pasiūlys vakarinės ir rytinės Baltijos jūros dalių menkių išteklių sužvejojamo kiekio apribojimus. Pasiūlymą svarstys valstybių narių žuvininkystės ministrai spalio mėnesį Liuksemburge vyksiančiame Žuvininkystės tarybos posėdyje.

Share iconDalintis