Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Europos Komisija siūlo 2018 m. uždrausti Baltijos ungurių žvejybą

Į šių metų Europos Komisijos pateiktą pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos 2018 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės, įtrauktas Baltijos ungurių žvejybos draudimas – tradiciškai tai nėra metinio leidžiamo sužvejoti kiekio pasiūlymų dalis, tačiau būtinas žingsnis dėl didelį nerimą keliančių mokslinių įrodymų ir istoriškai žemo lygio.

 

Unguriai

Europinių ungurių išteklių lygis nuo XX a. dešimto dešimtmečio pabaigos buvo istoriškai žemas. Šie ištekliai įtraukti į Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos II priedą (CITES). 2007 m. ES priėmė priemones, kuriomis būtų sudarytos sąlygos šiems ištekliams atsistatyti. Tačiau 2017 m. gegužės mėn. paskelbtose Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos rekomendacijose nurodoma, kad šios priemonės nepakankamos ir kad išteklių būklė vis dar yra kritinė. Todėl Komisija siūlo uždrausti ungurių žvejybą 2018 m. visose Baltijos jūros ES vandenų zonose. Šis draudimas būtų taikomas verslinei ir mėgėjų žvejybai. Tai taip pat reiškia, kad visi netyčia sužvejoti unguriai turės būti nedelsiant paleisti į laisvę. Be to, Komisija ketina įvertinti Reglamentą, nustatantį priemones europinių ungurių ištekliams atkurti ir padaryti dalinius jo pakeitimus.

 

 

Share iconDalintis