Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Europos Komisija siekia, kad Rusijoje sulaikytas Lietuvos žvejybos laivas būtų paleistas

Europos Komisija deda visas pastangas, kad būtų paleistas prievarta Rusijos sulaikytas Lietuvos žvejybos laivas „Jūrų vilkas“. Už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakinga Europos Komisijos narė Maria Damanaki laiške Lietuvos žemės ūkio ministrei Virginijai Baltraitienei dar kartą patikino, kad Europos Komisija padės išlaisvinti laivą. Nuo laivo sulaikymo Europos Komisija glaudžiai bendradarbiavo su Lietuvos valdžios institucijomis, Europos žuvininkystės kontrolės agentūra, Europos išorės veiksmų tarnyba bei Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisija ir tarėsi dėl tinkamų veiksmų.

Susisiekta su Rusijos valdžios institucijomis, kad būtų išsiaiškinti konkretūs Rusijos įtarimai laivui, pažeidimų, kuriais Rusija kaltina laivą, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis laivas buvo nukreiptas į uostą ir sulaikytas.

Europos Sąjunga taip pat ragina Rusiją susilaikyti nuo Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją pažeidžiančių veiksmų žvejybos laivams, plaukiojantiems su ES valstybės narės vėliava.

Share iconDalintis